22 listopada 2023 10:44

Zdecydowana większość nieruchomości potrzebuje skomunikowania z drogami. Skomunikowania wymagają przede wszystkim nowe inwestycje niedrogowe (tj. wszelkie inwestycje realizowane poza pasem drogowym) jak budowa domu, garażu, budynku usługowego lub handlowego, ale również większe jak budowa osiedla, centrum handlowego czy centrum logistycznego.

 

 

Sposób skomunikowania nieruchomości z drogą publiczną określa się jako:

  1. Bezpośredni dostęp do drogi publicznej – kiedy nieruchomość położona jest bezpośrednio przy drodze publicznej i posiada zjazd lub dojście;
  2. Pośredni dostęp do drogi publicznej – kiedy dostęp do drogi publicznej wymaga przejścia/przejazdu przez inne nieruchomości.

Zmianę zagospodarowania terenu przyległego do pasa drogowego, w szczególności polegającą na budowie obiektu budowlanego lub wykonaniu innych robót budowlanych, a także zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części, zarządca drogi uzgadnia w zakresie możliwości włączenia do drogi ruchu drogowego spowodowanego tą zmianą.

Część realizowanych inwestycji nie wymaga żadnej ingerencji w istniejący układ drogowy. Dzieje się tak, kiedy nieruchomość posiada już odpowiedni dostęp do drogi publicznej – istniejący zjazd, którego parametry są wystarczające dla obsłużenia nowego obiektu.

W wielu przypadkach zapewnienia odpowiedniego skomunikowania może być zrealizowane poprzez budowę zjazdu – w przypadku, gdy dotychczas nie było zjazdu lub gdy zachodzi konieczność zmiany zagospodarowania terenu, z której wynika potrzeba realizacji dodatkowego zjazdu. W przypadku gdy parametry istniejącego zjazdu są niewystarczające dla planowanej inwestycji, np. zjazd jest zbyt wąski lub posiada za małe łuki dla obsługi dodatkowych lub większych pojazdów, zjazd należy przebudować. Szczegóły w zakresie lokalizacji i przebudowy zjazdu dostępne są w zakładce zjazdy.

W przypadku uzyskania potwierdzenia od MZUiM dostępu do drogi publicznej dla nieruchomości, należy złożyć wniosek – w wersji do wydruku lub do wypełnienia elektronicznie.

W przypadku gdy realizacja inwestycji niedrogowej wymaga większej przebudowy lub budowy układu drogowego, stosownie do art. 16 Ustawy o drogach publicznych, budowa lub przebudowa dróg publicznych spowodowana inwestycją niedrogową należy do inwestora tego przedsięwzięcia, szczegółowe warunki określane są przez tut. Zarząd z uwzględnieniem istniejącego układu drogowego i wielkości planowanej inwestycji. Do określenia zakresu przebudowy lub budowy dróg publicznych, konieczne jest przedstawienie informacji na temat wielkości planowanej inwestycji, jej wielkości i powierzchni użytkowej, planowanych natężeń ruchu do inwestycji wraz podaniem docelowej struktury rodzajowej (tj. rodzaju pojazdów docelowo korzystających z inwestycji). Dla inwestycji mających duży wpływ na płynność ruchu zachodzić może również konieczność opracowania analiz ruchu uzasadniających w celu określenia optymalnego rozwiązania.

Miejsce i sposób złożenia dokumentów

Wnioski o wydanie zezwoleń i uzgodnienie projektu można składać:

1)           pocztą na adres:

Miejski Zarząd Ulic i Mostów

ul. Budowlanych 59

43-100 TYCHY

2)           osobiście w sekretariacie (II piętro, pokój 215);

3)           elektronicznie przez ePUAP - należy złożyć wniosek, dołączając w formie załączników wypełniony wzór wniosku w formie elektronicznej lub skanu oraz wymagane załączniki.

Podstawa prawna

1)           Ustawa o drogach publicznych – art. 35 ust. 2, art. 16

2)           Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych

3)           Ustawa o opłacie skarbowej

Ponadto Minister Infrastruktury, na podstawie ustawy o drogach publicznych, wydaje, rozpowszechnia i rekomenduje wzorce i standardy (WiS) dotyczące przygotowania inwestycji w zakresie dróg publicznych, budowy, przebudowy, remontu, utrzymania lub ochrony tych dróg, dostępne tutaj.

W razie dodatkowych pytań, szczegółowych informacji mogą Państwo zasięgnąć osobiście w siedzibie MZUiM Tychy, telefonicznie pod numerem (32) 227 70 06 – 07 w. 87, 81 lub mailowo: mzuim@mzuim.tychy.pl.

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Treść polityki prywatności, a także informacje o tym, w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe w Urzędzie Miasta Tychy oraz jakie masz związane z tym prawa znajdziesz tutaj. Kontynuowanie przeglądania naszej strony bez zmiany ustawień przeglądarki, oznacza, że akceptujesz stosowanie plików cookies.