22 listopada 2023 10:45

Miejski Zarząd Ulic i Mostów rozpatruje sprawy odszkodowawcze związane z wykonywaniem swoich obowiązków.


Poszkodowany zwraca się niezwłocznie po wystąpieniu szkody z wnioskiem pisemnym do MZUiM. Proszę pobrać i wypełnić wniosek odpowieni do poniesionej szkody: 

UWAGA! Każdy wniosek musi być podpisany ręcznie lub elektronicznie.


Wniosek (1) o odszkodowanie z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu szkód rzeczowych (dot. szkody w pojeździe, najechanie na wyrwę w nawierzchni).
Prawidłowo wypełniony wniosek powinien zawierać następujące dane:

 • Adres korespondencyjny Poszkodowanego wraz z numerem telefonu
 • Opis zdarzenia (Lokalizacja – nazwa ulicy, data i godzina, jaka była przyczyna zdarzenia, jakie były uszkodzenia w pojeździe, czy była policja na miejscu zdarzenia i czy został spisany protokół, inni świadkowie, inne okoliczności zdarzenia)
 • Wskazanie danych właściciela pojazdu oraz wskazanie kto był kierowcą pojazdu
 • Podanie prędkości pojazdu
 • Dane pojazdu (marka, numer rejestracyjny), adres oględzin pojazdu
 • Kserokopie dowodu rejestracyjnego (obie strony) i prawa jazdy
 • Udokumentowanie zdarzenia, szkody wszelkimi dowodami mogącymi mieć znaczenie,
  dołączenie wykonanych zdjęć miejsca zdarzenia, uszkodzenia pojazdu)
 • oczekiwania wobec MZUiM w związku z wystąpieniem szkody.

Wniosek (2) o odszkodowanie z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu szkód osobowych
(uszczerbek na zdrowiu, uszkodzenie ciała). 
Prawidłowo wypełniony wniosek powinien zawierać następujące dane: 

 • Adres korespondencyjny Poszkodowanego wraz z numerem telefonu
 • Określenie okoliczności wypadku
 • Opis całego zdarzenia ( Data i godzina, dokładne wskazanie miejsca wypadku, podanie przyczyny wypadku, informacja o udzieleniu pierwszej pomocy – czy na miejsce zdarzenia wezwano Policję, Straż Pożarną, Pogotowie ratunkowe (proszę wskazać ich dane i nr sprawy)
 • Wysokość odszkodowania
 • Szkic sytuacyjny odzwierciedlający sytuację, w której doszło do wypadku
  /uwzględniający m.in. dokładne określenie miejsca i przyczynę szkody/
 • Inne informacje: Udokumentowanie wypadku i wysokości odszkodowania wszelkimi dowodami mogącymi mieć znaczenie / m.in. wskazanie osoby/osób, które mogą być świadkiem/świadkami wypadku, karta informacyjna izby przyjęć/leczenia szpitalnego, inna dokumentacja
 • Oczekiwania wobec MZUiM w związku z wystąpieniem szkody.

   

W przypadku szkód mechanicznych do wniosku prosimy dołączyć dwa wypełnione oświadczenia:

 • oświadczenie (1) w sprawie odszkodowań dotyczące prędkości pojazdu.                                                            
 • oświadczenie (2) w sprawie odszkodowań dotyczące nie korzystania ze świadczeń od innych ubezpieczycieli.

W przypadku szkód osobowych do wniosku prosimy dołączyć:

 • oświadczenie (2) w sprawie odszkodowań dotyczące nie korzystania ze świadczeń od innych ubezpieczycieli.

 

Na koniec MZUIM przypomina, że ciężar udowodnienia winy, a co za tym idzie, odpowiedzialność za powstałą szkodę, zgodnie z art. 6 kodeksu cywilnego, spoczywa na poszkodowanym.

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Treść polityki prywatności, a także informacje o tym, w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe w Urzędzie Miasta Tychy oraz jakie masz związane z tym prawa znajdziesz tutaj. Kontynuowanie przeglądania naszej strony bez zmiany ustawień przeglądarki, oznacza, że akceptujesz stosowanie plików cookies.