22 listopada 2023 10:42

Projekt organizacji ruchu powinien spełniać wymogi Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem - § 5 i § 7 (Dz.U. 2003 Nr 177, poz. 1729 t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 784).

  Opiniowanie i zatwierdzanie projektów organizacji ruchu

KROK 1   W celu zatwierdzenia projektu organizacji ruchu wypełnij wniosek.
KROK 2   Wypełniony wniosek wraz z 3 egzemplarzami projektu złóż w sekretariacie Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Tychach.
KROK 3   MZUiM przeanalizuje Twój wnioseki i wyda opinię, którą przekaże przedstawicielowi Prezydenta Miasta Tychy wraz z całością dokumentacji do zatwierdzenia.
KROK 4   Po wydaniu zatwierdzenia, otrzymasz zarówno opinię jak i dokument zatwierdzający wraz z jednym egzemplarzem zwrotnym. 


WAŻNE!

 • Pozostałe wymagane przepisami opinie i inne kwestie formalne pozostają po stronie składającego projekt.
 • Nie łączymy projektów tymczasowej i stałej organizacji ruchu. Każdy projekt to osobne opracowanie i osobny wniosek.
 • Zamiast prolongaty terminu ważności projektu składa się ponownie wniosek o zatwierdzenie. W przypadku braku zmian w układzie drogowym oraz oznakowaniu istniejącym dopuszcza się możliwość złożenia projektu z wydanymi wcześniej do niego opiniami.
   

W zakresie inżynierii ruchu drogowego Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Tychach odpowiada m.in. za:  

 • utrzymanie we właściwym stanie oznakowania pionowego i poziomego dróg i ulic
 • utrzymanie sieci sygnalizacji świetlnych na terenie miasta
 • utrzymanie we właściwym stanie urządzeń służących do ograniczania prędkości pojazdów, takich jak:
  • progi zwalniające
  • progi podrzutowe
 • utrzymanie urządzeń zabezpiecających ruch pieszych i rowerzystów, takich jak:
  • balustrady i poręcze
  • barieroporęcze
  • ogrodzenia
  • słupki blokujące U-12c
 •  utrzymanie we właściwym stanie aktywnych urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego,takich jak:
  • drogowe bariery ochronne
  • osłony energochłonne
 • stosowanie dodatkowych elementów zapewniających poprawę bezpieczństwa ruchu drogowego
      

 

Bieżącym utrzymaniem oznakowania pionowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu   drogowego oraz wykonaniem oznakowania poziomego dróg

na terenie miasta Tychy w 2024 roku, zajmuje się:

 

ROADS Spółka zo.o.        

 

z siedzibą: 41-923 Bytom, ul. Ludwika Chroboka 9A

tel: 533 336 606

 

 

System Informacji Miejskiej w Tychach

W Tychach od kilku lat wdrażany jest System Informacji Miejskiej (w skrócie SIM). Chodzi o spójne i czytelne oznakowanie, które ma ułatwić poruszanie się po mieście zarówno mieszkańcom,jak i turystom. Zadanie swoim zasięgiem ma objąć całe miasto. Z uwagi na tak rozległy zakres,   podzielono je na etapy. Tegoroczny jest już na ukończeniu, a jego wykonawcą została firma GZD. Cały system wdrażany jest według projektu, za jaki odpowiada Przedsiębiorstwo Projektowo-Usługowe LINIA s.c.


Co to jest SIM?

System Informacji Miejskiej (w skrócie SIM) polega na stosowaniu spójnego i czytelnego oznakowania w mieście. Dzięki systemowi kierowcy i piesi łatwiej odnajdują interesujące lub potrzebne miejsca, a poruszanie po mieście staje się bezpieczniejsze. Jednolicie i czytelnie podpisane nazwy ulic na skrzyżowaniach, budynki oznaczone swoimi numerami porządkowymi, drogowskazy, tablice informacyjne, plany mapowe, opisane przystanki komunikacji miejskiej. Wszystko to sprawia, że szybciej możemy odnaleźć interesujący nas adres, policja czy pogotowie bez problemu dociera na miejsce wezwania, a przyjezdni łatwiej odnajdują się w przestrzeni miejskiej. Niezmiernie ważnym jest, by system oznaczeń był czytelny i spójny, by elementy oznakowania były do siebie podobne wizualnie. Wówczas łatwiej będzie je „wyłuskać” z przestrzeni miejskiej i szybko odczytać informację. Dodatkowym atutem jest to, że takie jednolite rozwiązania plastyczne mają także wpływ na ład i harmonię przestrzeni publicznej. Taki System Informacji Miejskiej mają Warszawa, Szczecin, Łódź, Piła, Częstochowa, Bielsko-Biała, Gdańsk, Gdynia, Poznań, Radom, Płock i Wrocław. Teraz do tych miast dołączają Tychy.


SIM po tysku

W Tychach projekt SIM początkowo miał charakter pilotażowy Pierwsze estetyczne tablice z nazwami ulic oraz numerami domów pojawiły się w 2014 roku. Montowano je punktowo na dwóch historycznych osiedlach miasta - A oraz B. Rozwiązanie sprawdziło się w praktyce i zapadła decyzja, że system ma zostać objęte całe miasto. Od tego czasu co roku realizowane są kolejne etapy zadania.

Na przestraszeni ostatnich czterech lat (od 2014 do 2017). Nowe oznakowanie pojawiło się w północnej części Tychów (Stare Tychy, Balbina, osiedla A, B, C, oraz częściowo osiedle E). W kolejnym etapie tak samo zostanie oznakowany obszar ograniczony ulicami: Beskidzką, Edukacji, Bielską, Niepodległości, Grota-Roweckiego oraz nasypem kolejowym, jaki biegnie od ronda Cassino wzdłuż al. Jana Pawła II. Ten zakres jest obecnie na etapie projektowania, a jego realizacja planowana jest jeszcze w tym roku.

SIM to nie tylko tablice adresowe i uliczne. W podobny sposób oznakowano także ronda. W przyszłości w spójny sposób będą oznaczone wszystkie skrzyżowania, budynki, zabytki, atrakcje turystyczne oraz przystanki komunikacji miejskiej. Ustawione zostaną także nowe nośniki map rowerowych i tablice parkowe.

 

 

Jest możliwość, by SIM pojawił się na ulicach i budynkach, które nie są własnością gminy. Wymaga to jednak pokrycia kosztów realizacji (zaprojektowania i produkcji tablic oraz ich montażu) przez wnioskodawcę.

Podmioty zainteresowane   zakupem i montażem tablic SIM na własny koszt, powinny w pierwszej kolejności zapoznać się z broszurą informacyjną. Zawiera ona wszelkie niezbędne dane na temat parametrów i rodzajów modułów SIM, a także omawia sposób ich montażu. W oparciu o te wytyczne podmioty zainteresowane mogą zaprojektować, wykonać oraz zamontować tablice.

Jednocześnie informujemy, że w naszym mieście oznakowaniem SIM z ramienia MZUiM zajmowały się następujące firmy:

 • projektant systemu SIM
  Przedsiębiorstwo Projektowo-Usługowe LINIA s.c.Paweł Marek / Wojciech Korzeniewski
  ul.Bystrzycka 89, 54-215 Wrocław
  ul. Lipowa 49A
  tel. 71 791 30 45      
  fax: 71 791 30 46 www.linia-projekty.pl
 • firma odpowiedzialna za wykonanie i montaż
  GZD sp. zo.o. sp.k.
  11-042 Jonkowo k/Olsztyna
  ul. Lipowa 49A
  tel. 089 512 94 87
        089 512 94 86
        089 512 90 50 
  DZIAŁ ZAMÓWIEŃ 089 512 90 51 fax: 089 512 90 52 e-mail: giera@giera.pl

Dodajmy, że obaj wykonawcy zostali wyłonieni zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych. Niemniej przy indywidualnym zleceniu sugerujemy, że zainteresowane podmioty mogą same rozeznać rynek, a także zwrócić się do innych wykonawców. MZUiM nie może dać bowiem gwarancji, że firmy, które kilka lat temu złożyły nam swoje oferty, w ten sam sposób oszacują zlecenia indywidualne. Kwoty te muszą zostać ustalone w drodze negocjacji pomiędzy stronami z wyłączeniem MZUiM. Należy wyraźnie zaznaczyć, że w wypadku indywidualnego zlecenia rozliczenie projektu, wykonania oraz montażu leży po stronie podmiotu zamawiającego. Nasza jednostka pełni jedynie nadzór merytoryczny nad prawidłowością oznakowania SIM, co oznacza, że dokumentacja projektowa musi być zatwierdzona przez MZUiM jeszcze przed przekazaniem projektu do realizacji. Inspektorzy MZUiM powinni zostac także poinformowani o terminie odbioru końcowego prac.

UWAGA! W obu cennikach wykazano ceny przetargowe. Cenniki nie uwzględniają kosztów zaprojektowania tablic.

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Treść polityki prywatności, a także informacje o tym, w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe w Urzędzie Miasta Tychy oraz jakie masz związane z tym prawa znajdziesz tutaj. Kontynuowanie przeglądania naszej strony bez zmiany ustawień przeglądarki, oznacza, że akceptujesz stosowanie plików cookies.