22 listopada 2023 11:26

Opłaty w strefie płatnego parkowania pobierane są w parkomatach, natomiast przy ul. Cyganerii i przy ul. Bałuckiego, opłaty pobierają inkasenci – osoby działające w imieniu i na rzecz Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w gotówce, wystawiając druk zawierający oznaczenie czasu rozpoczęcia parkowania, datę i numer rejestracyjny pojazdu. W razie nieobecności inkasenta parkingowego w strefie płatnego parkowania przy ul. Cyganerii i ul. Bałuckiego opłatę parkingową należy uiścić w najbliższym parkomacie.

 

OPŁATY PARKINGOWE

PIERWSZE 
PÓŁ GODZINY

1. GODZINA 2. GODZINA 3. GODZINA KAŻDA NASTĘPNA GODZINA
1 ZŁ 2 ZŁ 2,40 ZŁ 2,80 ZŁ 2 ZŁ

 

Ważne!

Jeżeli kierujący pojazdem nie dokona opłaty za postój w strefie płatnego parkowania, jest zobowiązany do uiszczenia opłaty dodatkowej w wysokości 25 zł w ciągu 7 dni (licząc od dnia nieuiszczenia opłaty). Po tym terminie opłata dodatkowa wzrasta do 50 zł. Wpłat należy dokonywać przelewem na rachunek bankowy Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Tychach: Rachunek bankowy PeKaO S.A.

Nr. 89 1240 2975 1111 0010 6080 2263

 

"Karta mieszkańca" – co to jest?

Jeżeli mieszkasz w budynku przyległym do strefy płatnego parkowania złóż wniosek o kartę mieszkańca. Uprawnia ona do nieograniczonego postoju na wyznaczonych miejscach w ramach danej strefy na korzystnych zasadach. Na jeden adres przysługują 2 karty mieszkańca.

KARTA MIESZKAŃCA DLA PIERWSZEGO POJAZDU

1 MIESIĄC KWARTAŁ PÓŁ ROKU ROK
15 ZŁ 40 ZŁ 75 ZŁ 140 ZŁ

 

KARTA MIESZKAŃCA DLA DRUGIEGO POJAZDU

1 MIESIĄC KWARTAŁ PÓŁ ROKU ROK
20 ZŁ 50 ZŁ 80 ZŁ 150 ZŁ

 

UWAGA:

Posiadacz karty mieszkańca parkujący poza obszarem wskazanym na karcie zobowiązany jest do wnoszenia opłat za postój na zasadach ogólnych.

Wydawanie karty mieszkańca odbywa się na wniosek, który należy złożyć w MZUiM wraz z kserokopią dowodu rejestracyjnego oraz dokumentu potwierdzającego prawo do dysponowania pojazdem (w przypadku, gdy wnioskodawca nie jest jego właścicielem).

Zobacz: Regulamin uzyskania i korzystania z Karty mieszkańca oraz wydzielonych stanowisk postojowych zastrzeżonych na prawach wyłączności (kopert).

Karta abonamentowa — upoważnia do postoju we wszystkich strefach płatnego parkowania.

- abonament miesięczny - 50,00 zł,
- abonament kwartalny - 135,00 zł

Opłaty za parkowanie w miejscach wyznaczonych na terenie miasta Tychy są pobierane na podstawie:

Użytkownicy dróg uprzywilejowani zerową stawką opłaty w strefie płatnego parkowania na podstawie Uchwały nr xv/241/15 z dnia 29 października 2015r:

  • Osoby niepełnosprawne kierujące pojazdami lub osoby przewożące osoby niepełnosprawne na podstawie aktualnej karty parkingowej.
  • Pracownicy Urzędu Miasta, jednostek organizacyjnych Miasta Tychy używający prywatnych samochodów do celów służbowych – na podstawie identyfikatorów wydawanych przez Miejski Zarząd Ulic i Mostów;
  • Oznakowane pojazdy samochodowe Straży Miejskiej Miasta Tychy;
  • Oznakowane pojazdy samochodowe Pogotowia: Gazowniczego, Ciepłowniczego, Energetycznego, Wodno-Kanalizacyjnego – podczas wykonywania obowiązków służbowych;
  • Właściciele pojazdów elektrycznych oraz tych, których emisja CO2 nie przekracza 100g/km – na podstawie dowodu rejestracyjnego, w którym istnieje wpis, w pozycji P3 – EE.

 

 

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Treść polityki prywatności, a także informacje o tym, w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe w Urzędzie Miasta Tychy oraz jakie masz związane z tym prawa znajdziesz tutaj. Kontynuowanie przeglądania naszej strony bez zmiany ustawień przeglądarki, oznacza, że akceptujesz stosowanie plików cookies.