22 listopada 2023 11:25

Parking Wielopoziomowy przy Dworcu PKP oraz Parking Wielopoziomowy przy Lodowisku

Zmiany na dwóch tyskich parkingach wielopoziomowych. Dotychczas działały one wyłącznie w systemie Park&Ride, a obecnie są już dostępne dla wszystkich kierowców. 

Parkingi dla wszystkich

W Tychach zmieniły się zasady korzystania z dwóch parkingów wielopoziomowych. Przypomnijmy: jeden znajduje się przy dworcu PKP, a drugi w rejonie stacji Tychy-Lodowisko.

Dotychczas oba obiekty funkcjonowały w oparciu o system Park&Ride i mogli z nich korzystać wyłącznie Ci kierowcy, którzy planowali dalszą podróż pociągiem. Obecnie parkingi są już ogólnodostępne, a to oznacza, że każdy może pozostawić tam swój samochód. Co ważne, parkingi nie utraciły swojej funkcji Park&Ride i nadal są istotnym elementem wdrażanego w Tychach modelu zrównoważonego rozwoju.

 

Obowiązujące taryfy

Na parkingach w dalszym ciągu pozostała preferencja dla osób korzystających z biletu taryfy pomarańczowej. W ich przypadku postój przez pierwszych 12 godzin jest za darmo. Pozostali kierowcy zapłacą za pierwszych 12 godzin parkowania 2 zł. W obu przypadkach każde kolejne rozpoczęte 12 godzin to opłata w wysokości 10zł.

Istotną zmianą jest także wprowadzenie opłaty nocnej. Jej wysokość to 10zł i obowiązuje ona w godzinach między 24:00 a 3:00. Rozwiązanie to zastosowano, ponieważ niektórzy kierowcy wykorzystywali lukę w regulaminie i przeparkowywali swój pojazd przed upływem 12 godzin. Skutkowało to ciągłym postojem bez opłaty.

W cenniku przewidziano także opcję abonamentu. To odpowiedź na liczne głosy mieszkańców. Obowiązujące ceny za bilety długoterminowe tj. miesięczne (200 zł ) oraz kwartalne (500 zł), zostały ustalone w oparciu o średnie stawki, jakie obowiązują na podobnych obiektach w innych miastach.

Pomyślano także o osobach, które odprowadzają lub odbierają pasażerów pociągu. Dla nich postój przez pierwszych 30 minut jest za darmo.

 

Wjazd i wyjazd

Zmienił się też system obsługujący wjazdy na i wyjazd z parkingów. Aktualnie kierowcy wjeżdżający na parkingi nie pobierają już kart z dystrybutora i nie oddają jej przy wyjeździe. Proces ten obywa się automatycznie.

- By opuścić parking należy udać się do automatu kasowego. Tam trzeba wpisać numer rejestracyjny pojazdu. Wówczas na ekranie wyświetlą się opcje płatności. Pierwsza skierowana jest do pasażerów taryfy pomarańczowej, druga do pozostałych kierowców, a trzecia do osób odbierających podróżnych ze stacji - wyjaśnia  Wojciech Łyko , z-ca dyrektora MZUiM.

Karty nie zniknęły jednak całkowicie. Będą pomocne w awaryjnych przypadkach. Nowy system opiera się na sczytywaniu numerów rejestracyjnych pojazdu, co oznacza, że może nie zadziałać, gdy tablice te będą nieczytelne lub zabrudzone. Wówczas awaryjnie będzie można skorzystać z opcji poboru karty.

  • Pełny regulamin określający zasady korzystania z parkingu wielopoziomowego można znaleźć  tutaj
  • Obowiązujący cennik parkingu wielopoziomowego dostępny jest  tutaj

Centrum Przesiadkowe przy szpitalu MEGREZ

Miejsca parkingowe dostępne są wyłącznie dla pojazdów samochodowych o masie nieprzekraczającej 3,5 tony (w przypadku pojazdów elektrycznych 4,25 tony) i długości pojazdu do 5 m oraz motocykli jak również dla rowerów, gdzie strefa dla rowerzystów stanowi odrębną część budynku.

Obiekt funkcjonuje w oparciu o system Park&Ride, z którego korzystać mogą tylko Ci kierowcy, którzy planują dalszą podróż komunikacją zbiorową. Osoba korzystająca z parkingu powinna posiadać bilet upoważniający do przejazdu środkami komunikacji zbiorowej lub potwierdzenie jego zakupu, bądź w szczególnych przypadkach inne uprawnienie do korzystania z komunikacji zbiorowej.

Jednorazowy postój pojazdu na Parkingu nie może przekroczyć 12 godzin od momentu wjazdu na Parking do momentu jego opuszczenia (decyduje data i godzina wjazdu widniejąca na wydruku dowodu wjazdu oraz data i godzina wyjazdu danego pojazdu).

Za korzystanie z parkingu zgodnie z przeznaczeniem, nie będą pobierane żadne opłaty.

W przypadku złamania postanowień Regulaminu Centrum Przesiadkowego, w tym:
- stwierdzenia korzystania z Parkingu przez osobę nie posiadającą biletu upoważniającego do przejazdu środkami komunikacji zbiorowej lub potwierdzenia jego zakupu, bądź w szczególnych przypadkach innego uprawnienia do korzystania z komunikacji zbiorowej;
- zgubienia lub zniszczenia jednorazowego dowodu wjazdu na Parking;
- korzystania z miejsca postojowego po upływie 12 - tej godziny od pozostawienia pojazdu na Parkingu;
- korzystania z miejsca postojowego przez pojazd nieuprawniony do korzystania z Parkingu;
kierowca   zobowiązany będzie do pokrycia kosztów związanych z usunięciem pojazdu z Parkingu oraz jego zabezpieczeniem i przechowaniem do czasu odbioru pojazdu przez użytkownika.

Aby skorzystać z parkingu należy: Przy wjeździe na parking podjechać pod szlaban wjazdowy i z terminala pobrać jednorazowy wydruk dowodu wjazdu, który następnie należy umieścić w pojeździe w widocznym miejscu, pozwalającym na odczytanie jego treści, w tym daty i godziny wjazdu. Przy wyjeździe z parkingu podjechać pod szlaban wyjazdowy i na terminalu wyjazdowym nacisnąć przycisk otwierający szlaban.

Na parkingu znajduje się 117 miejsc postojowych dla samochodów osobowych, 57 zlokalizowanych w poziomie parteru i 60 miejsc postojowych w poziomie +1, w tym 5 miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych. Ponadto w północno-wschodniej i zachodniej części parkingu, przygotowano 48 miejsc postojowych dla rowerów oraz 22 miejsca dla motocykli.

W ramach projektu zamontowano monitoring. Dodatkowo w strefie wjazdu znajduje się pomieszczenie dozoru, umożliwiające kontrolę wjeżdżających i wyjeżdzających samochodów. Korzystanie z nowoczesnej infrastruktury Centrum Przesiadkowego zapewni podróżującym komfort podróżowania, usprawni i przyśpieszy przesiadanie się osobom zmieniającym środek transportu, jak również spowoduje efektywniejsze wykorzystanie komunikacji miejskiej w Tychach.

  • Pełny regulamin określający zasady korzystania z Centrum Przesiadkowego można znaleźć  tutaj
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Treść polityki prywatności, a także informacje o tym, w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe w Urzędzie Miasta Tychy oraz jakie masz związane z tym prawa znajdziesz tutaj. Kontynuowanie przeglądania naszej strony bez zmiany ustawień przeglądarki, oznacza, że akceptujesz stosowanie plików cookies.