Sprawy

Uzgodnienia branżowe
Uzgodnienia branżowe
22 listopada 2023 11:42
Uzgodnienia lokalizacji sieci i przyłączy w pasie drogowym dróg publicznych
Grunty
Grunty
22 listopada 2023 11:41
dział w przygotowaniu...
Odszkodowania
Odszkodowania
22 listopada 2023 10:45
Miejski Zarząd Ulic i Mostów rozpatruje sprawy odszkodowawcze związane z wykonywaniem swoich obowiązków.
Dostęp do drogi publicznej
Dostęp do drogi publicznej
22 listopada 2023 10:44
Zdecydowana większość nieruchomości potrzebuje skomunikowania z drogami. Skomunikowania wymagają przede wszystkim nowe inwestycje niedrogowe (tj. wszelkie inwestycje realizowane poza pasem drogowym) jak budowa domu, garażu, budynku usługowego lub handlowego, ale również większe jak budowa osiedla, centrum handlowego czy centrum logistycznego.
Pojazdy ciężarowe
Pojazdy ciężarowe
22 listopada 2023 10:44
Przejazd samochodem ciężarowym, o masie większej niż przewidziana dla danej drogi, wymaga stosownego pozwolenia. W tym celu należy złożyć wniosek . Do wniosku należy załączyć: -pozwolenie na budowę -pozwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej / wpis do ewidencji działalności...
Reklama
Reklama
22 listopada 2023 10:44
Uzgodnienia lokalizacji nośników reklamowych oraz obiektów handlowych w pasach drogowych dróg publicznych.
Zjazdy
Zjazdy
22 listopada 2023 10:43
Zapewnienie dojazdu do nieruchomości umożliwiają zjazdy. Każde miejsce umożliwiające wjechanie z drogi publicznej do nieruchomości gruntowej stanowi zjazd i wymaga uzgodnienia z zarządcą drogi. Definicja zjazdu zawarta jest w art. 4 pkt. 8 ustawy o drogach publicznych: „zjazd - część drogi publicznej łączącą jezdnię z nieruchomością gruntową usytuowaną poza pasem drogowym, stanowiącą bezpośrednie miejsce dostępu do drogi publicznej w rozumieniu przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym”. Zgodnie z art. 29 ustawy o drogach publicznych „budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu, w drodze decyzji administracyjnej, zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację zjazdu lub przebudowę zjazdu”.
Kanały technologiczne
Kanały technologiczne
22 listopada 2023 10:43
Wykonawca bądź inwestor przed planowanym rozpoczęciem prac składa stosowny wniosek do zarządcy drogi - MZUiM w Tychach.
Zajęcie pasa
Zajęcie pasa
22 listopada 2023 10:42
Zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, modernizacją i ochroną dróg, na terenie miasta Tychy, wymaga zezwolenia Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Tychach. Zezwolenie to dotyczy w szczególności: prowadzenia na obszarze pasa drogowego robót naziemnych, nadziemnych lub podziemnych, włączenia pasa drogowego lub jego części do wyłącznego korzystania przez określonych użytkowników, umieszczania reklam w pasie drogowym innych działań, które powodują ograniczenie, zakłócenie lub zamknięcie ruchu drogowego, a nie wynikają z warunków ruchu drogowego lub stanu technicznego pasa drogowego.
Oznakowanie
Oznakowanie
22 listopada 2023 10:42
Projekt organizacji ruchu powinien spełniać wymogi Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem - § 5 i § 7 (Dz.U. 2003 Nr 177, poz. 1729 t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 784).
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Treść polityki prywatności, a także informacje o tym, w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe w Urzędzie Miasta Tychy oraz jakie masz związane z tym prawa znajdziesz tutaj. Kontynuowanie przeglądania naszej strony bez zmiany ustawień przeglądarki, oznacza, że akceptujesz stosowanie plików cookies.