12 lutego 2024 14:21

W poniedziałek 12 lutego, w tyskim Magistracie podpisane zostało porozumienie w sprawie rozbudowy ulicy Oświęcimskiej i budowy trasy rowerowej z Tychów do Bierunia. Dokument, podpisany przez Włodarzy obu Gmin ma umożliwić sprawną realizację projektu - w szczególności określa funkcję jakie dana Gmina będzie w tym zadaniu pełnić, reguluje sytuację prawną związaną z własnością terenu, na którym realizowana będzie inwestycja, a finalnie pozwoli starać się o pozyskanie środków zewnętrznych.

-Budowa ścieżki rowerowej i przebudowa ul. Oświęcimskiej to jest zdecydowanie to na co czekaliśmy. Obecnie trudno wyobrazić sobie bezpieczny przejazd na rowerze do Bierunia ulicą Oświęcimską. Dzięki tej inwestycji, zyskają zarówno Ci, którzy korzystają z roweru rekreacyjnie jak Ci, którzy dojeżdżają do pracy w Strefie – mówi pełniący funkcję Prezydenta Miasta Tychy - Maciej Gramatyka.

Inwestycja, której dotyczy porozumienie obejmuje rozbudowę odcinka ul. Oświęcimskiej, od. ul. Serdecznej w Tychach, do ul. Homera w Bieruniu. Wzdłuż całego odcinka, po południowej stronie, powstanie asfaltowa dwukierunkowa trasa rowerowa wraz  z ciągiem pieszym o łącznej szerokości minimum 3,5m. Przebudowane zostaną: kanalizacja, kanały technologiczne, sieci teletechniczne i energetyczne oraz zamontowane zostanie oświetlenie. Nowy ponad 3 km szlak dla jednośladów stanowić będzie cenne ogniwo w sieci połączeń wchodzących w skład Regionalnych Tras Rowerowych woj. śląskiego. Nowa droga dla rowerów budowana będzie w oparciu o spójną dla naszego regionu politykę rowerową, dlatego konieczna jest również przebudowa kluczowych odcinków drogowych i skrzyżowań, w tym m.in. skrzyżowania ulicy Oświęcimskiej z ul. Świerczyniecką, gdzie zainstalowana zostanie sygnalizacja świetlna, powstaną przejścia dla pieszych oraz niezbędne ciągi piesze i rowerowe na wlotach bocznych. W ramach planowanych działań wybudowane zostaną m.in. nowe zatoki autobusowe dla przystanków: „Tychy Droga do Świerczyńca”, „Bieruń Osiedle Wygoda”, oraz „Tychy Osiedle Homera” i Bieruń Osiedle Homera”.

Zgodnie z umową Partnerem Wiodącym jest Gmina Tychy, która z chwilą podpisania porozumienia może reprezentować Strony w zakresie przygotowania i realizacji inwestycji oraz wnioskować o dofinansowanie.

-Dzisiejsze porozumienie kończy etap prac projektowych, umożliwia nam niezwłoczne wystąpienie o uzyskanie decyzji administracyjnej, która pozwoli nam zacząć prace budowlane. Wierzę w to, że uda nam się pozyskać na ten cel środki z programu mobilności, co umożliwi nam, wybudowanie trasy w latach 2025-27 – wyjaśnia Arkadiusz Bąk – dyrektor Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Tychach

W spotkaniu uczestniczył także Andrzej Dziuba - Senator RP - jeden z inicjatorów powstania rowerowego połączenia z Bieruniem. Celem całego projektu jest rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej, a także rozpowszechnienie wiedzy na temat korzyści wynikających z wykorzystania roweru jako środka komunikacji. Porozumienie obowiązuje od momentu podpisania. Szacunkowy koszt to prawie 35,5 miliona złotych, z czego wydatek Tychów to prawie 31 milionów złotych, a Bierunia ponad 4,5 miliona złotych.

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Treść polityki prywatności, a także informacje o tym, w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe w Urzędzie Miasta Tychy oraz jakie masz związane z tym prawa znajdziesz tutaj. Kontynuowanie przeglądania naszej strony bez zmiany ustawień przeglądarki, oznacza, że akceptujesz stosowanie plików cookies.