Miejski zarząd ulic i mostów
43-100 TYCHY, ul. Budowlanych 59
tel. centr.: 32 227 70 06 - 07

MZUIM

Zajęcie pasa drogowego 
 
Zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, modernizacją i ochroną dróg, na terenie miasta Tychy, wymaga zezwolenia Miejskiego Zarządu Ulic
i Mostów w Tychach.

 

Zezwolenie to dotyczy w szczególności:
  • prowadzenia na obszarze pasa drogowego robót naziemnych, nadziemnych lub podziemnych,
  • włączenia pasa drogowego lub jego części do wyłącznego korzystania przez określonych użytkowników
  • umieszczania reklam w pasie drogowym
  • innych działań, które powodują ograniczenie, zakłócenie lub zamknięcie ruchu drogowego,
    a nie wynikają z warunków ruchu drogowego lub stanu technicznego pasa drogowego

 

KONTAKT: 32 227 70 06 - 07
mzuim@mzuim.tychy.pl

MZUiM Tychy © 2011-2023