Miejski zarząd ulic i mostów
43-100 TYCHY, ul. Budowlanych 59
tel. centr.: 32 227 70 06 - 07

MZUIM

Zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia lub niezgodnie z warunkami podanymi w zezwoleniu
Wnioski
 
 

Przez zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia rozumie się samowolne zajęcie pasa, przekroczenie terminu zajęcia lub zajęcie większej powierzchni niż określona w zezwoleniu.

 
Zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia MZUiM w Tychach lub niezgodnie z warunkami podanymi w zezwoleniu powoduje naliczanie opłat karnych w wysokości dziesięciokrotnej opłaty.

 

KONTAKT: 32 227 70 06 - 07
mzuim@mzuim.tychy.pl

MZUiM Tychy © 2011-2023