Miejski zarząd ulic i mostów
43-100 TYCHY, ul. Budowlanych 59
tel. centr.: 32 227 70 06 - 07

MZUIM

Wnioski do pobrania


1

Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi publicznej

w celu prowadzenia robót i umieszczania urządzeń infrastruktury technicznej

2

Wniosek o wydanie decyzji na zajęcie pasa drogowego:

w celu lokalizacji reklamy bądź obiektu handlowego

3

Wniosek o wydanie zezwolenia na umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej

niezwiązanej z zarządzaniem drogami

4

Oświadczenie w sprawie odszkodowań - prędkość

dotyczace prędkości pojazdu

5

Oświadczenie w sprawie odszkodowań

dotyczące nie korzystania ze świadczeń u innych ubezpieczycieli

6

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

7

Wniosek o wyznaczenie miejsca parkingowego dla osoby niepełnosprawnej

8

Wniosek o ponowne wykorzystanie informacji publicznej

9

Wniosek

o wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu o masie większej niż przewidziana dla danej drogi (nie dotyczy wjazdu pod ?zakaz ruchu?)

10

Wniosek o wydanie karty mieszkańca

11

Wniosek o wydanie karty pojazdu elektrycznego

12

Wniosek o wydzierżawienie gruntu w pasie drogowym drogi publicznej

13

Wniosek o wydanie zezwolenia kategorii I

na przejazd pojazdu nienormatywnego

14

Wniosek dotyczący nałożonej opłaty dodatkowej

15

Wniosek o zatwierdzenie projektu organizacji ruchu (do edycji)

16

Wniosek o zatwierdzenie projektu organizacji ruchu (wersja papierowa)

17

Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację/przebudowę zjazdu (wersja papierowa)

18

Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację/przebudowę zjazdu (do edycji)

19

Wniosek o wydanie oświadczenia o połączeniu działki z drogą publiczną - pdf

20

Wniosek o wydanie oświadczenia o połączeniu działki z drogą publiczną - doc.

21

Wniosek o wydanie decyzji na lokalizację urządzenia w pasie drogowym

KONTAKT: 32 227 70 06 - 07
mzuim@mzuim.tychy.pl

MZUiM Tychy © 2011-2022