Miejski zarząd ulic i mostów
43-100 TYCHY, ul. Budowlanych 59
tel. centr.: 32 227 70 06 - 07

MZUIM

Zasady umieszczania reklam i obiektów handlowych w pasie drogowym


 
Umieszczenie każdej reklamy lub obiektu handlowego w pasie drogowym na terenie miasta Tychy wymaga zezwolenia Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów.

Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Tychach wydaje zgodę na umieszczenie reklamy bądź obiektu handlowego w pasie drogowym na podstawie decyzji administracyjnej zgodnie
z obowiązującymi przepisami.

Przy wydawaniu zgody na lokalizację reklamy czy też obiektu handlowego zarządca drogi kieruje się przede wszystkim względami bezpieczeństwa ruchu drogowego w szczególności, jeśli chodzi
o reklamę, która skupia na sobie uwagę kierowcy, co może mieć wpływ na warunki komunikacyjne
w mieście.


Warunki, które należy spełnić aby móc umieścić REKLAMĘ w pasie drogowym:

 • uzgodnienie z Wydziałem Architektury U.M. Tychy
  • dla reklamy instalowanej na istniejących obiektach w pasie drogowym (słupy oświetleniowe, trolejbusowe, itp.):
  • dla reklamy instalowanej na samodzielnej konstrukcji nośnej:
   • uzyskanie pozwolenia na budowę lub zgłoszenie budowy zgodnie z Prawem Budowlanym.
 • uzgodnienie lokalizacji z MZUiM w Tychach
 • uzyskanie decyzji administracyjnej na umieszczenie reklamy w pasie drogowym wydanej przez z MZUiM w Tychach.


Warunki, które należy spełnić aby móc umieścić OBIEKT BUDOWLANY
w pasie drogowym:

Typ obiektu: stały OBIEKT HANDLOWY,USŁUGOWY (kiosk,kontener, pawilon)

 • uzgodnienie z Wydziałem Architektury U.M. Tychy:
  • pozwolenie na budowę lub zgłoszenie budowy zgodnie z Prawem Budowlanym
 • uzgodnienie lokalizacji i typu obiektu z MZUiM w Tychach
 • uzyskanie decyzji administracyjnej na umieszczenie obiektu handlowego w pasie drogowym wydanej przez z MZUiM w Tychach.

Typ obiektu: czasowy OBIEKT HANDLOWY,USŁUGOWY (stoisko handlowe, stoisko reklamowe, ogródek letni)


Reklamy instalowane na samodzielnej konstrukcji nośnej muszą zachować minimalną odległość usytuowania od zewnętrznej krawędzi jezdni (określoną w art.43.1. ustawy o drogach publicznych):

Kategoria drogiNa terenie zabudowanymPoza terenem zabudowanym
Krajowa 10 m 25 m
Powiatowa8 m20 m
Gminna6 m15 m

KONTAKT: 32 227 70 06 - 07
mzuim@mzuim.tychy.pl

MZUiM Tychy © 2011-2023