Miejski zarząd ulic i mostów
43-100 TYCHY, ul. Budowlanych 59
tel. centr.: 32 227 70 06 - 07

Twoja przeglądarka nie wyświetla animacji Flash.

Podstawa prawna


MZUiM w Tychach, jako Jednostka budżetowa działa na podstawie obowiązującego prawa, w szczególności w oparciu o przepisy:

  • Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. O samorządzie gminnym (Dz.U. z 1996 r.Nr 13 poz. 74 z późniejszymi zmianami),
  • Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. O samorządzie powiatowym (Dz.U.Nr 91 z 1998 r. poz. 578),
  • Ustawy z dnia 21 marca 1995 r. O drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 71 poz. 838),
  • Ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 155 z 1998 r. poz. 1014 z późniejszymi zmianami),
  • Ustawy z dnia 29 września 1994 r. O rachunkowości (Dz.U.Nr 121 poz.591) z późniejszymi zmianami),
  • Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 28 lutego 2000 r. w sprawie numeracji i ewidencji dróg oraz obiektów mostowych (Dz.U.Nr 32 z 2000 r. poz. 393),

O nas
Sprawy urzędowe
Administracja
KONTAKT: 32 227 70 06 - 07
mzuim@mzuim.tychy.pl

MZUiM Tychy © 2011-2020