Miejski zarząd ulic i mostów
43-100 TYCHY, ul. Budowlanych 59
tel. centr.: 32 227 70 06 - 07

MZUIM

Park&Ride w Tychach


PODJEDŹ POD DWORZEC, ZAPARKUJ I PRZESIĄDŹ SIĘ NA POCIĄG!

Tychy są pierwszym miastem na Śląsku, które wprowadziło system "Park&Ride", czyli "Parkuj i Jedź". Pierwszy parking w ramach tego systemu, powstał w rejonie dworca PKP, drugi - podziemny -  przy stacji przesiadkowej Szybkiej Kolei Regionalnej - Tychy Lodowisko.

Oba parkingi są częścią szerszego zadania, jakie Tychy realizują razem ze Spółką Tramwaje Śląskie pod nazwą "Modernizacja infrastruktury tramwajowej i trolejbusowej w Aglomeracji Górnośląskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą". To projekt współfinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Idea rozwiązania "Park &Ride" jest bardzo prosta. Kierowcy pozostawiają swoje auta na parkingu i przesiadają się do komunikacji kolejowej, by pociągiem kontynuować swojąpodróż.Nie są to więc parkingi ogólnodostępne. W Polsce z podobnych parkingów korzystają m.in. mieszkańcy Warszawy, Krakowa, Skierniewic i Siedlec.

PARKING PRZY DWORCU PKP

Nowy parking, jaki powstał w rejonie dworca PKP w Tychach działa właśnie w systemie "Parkuj i Jedź", a to oznacza, że mogą na nim pozostawić samochody podróżni, którzy przesiadają się na pociąg.

CZY WIESZ, ŻE:
  • nowy parkingi mają cztery poziomy i pomieści przeszło 350 samochodów.
  • nad wszystkimi miejscami postojowymi zamontowane są lampki informacyjne. Zielony kolor oznacza, że miejsce jest wolne, czerwony, że zajęte, a na niebiesko świecą się wolne miejsca przeznaczone dla osób niepełnosprawnych.
  • po obu stronach parkingu znajdują się klatki schodowe, umożliwiające przedostanie się na kolejny poziom, w tym jedna wyposażona w windę.
  • przy klatkach zamontowano tablice cyfrowe, na których wyświetlane są informacje o odjazdach najbliższych pociągów, autobusów i trolejbusów.

PARKOWANIE NA WIELU POZIOMACH

Do każdego z czterech poziomów przypisany jest kolor tak, by podróżni szybko mogli zlokalizować swój pojazd na parkingu.

POZIOM 3
Kondygnacja nadziemna z miejscami do parkowania

POZIOM 2
Kondygnacja nadziemna z miejscami do parkowania

POZIOMU 1
Tu znajdują się pomieszczenia obsługi parkingu, automat kasowy, w którym należy dokonać płatności za parking, przeznaczona dla rowerzystów strefa "Bike&Ride" oraz toaleta publiczna. Także z tego poziomu po zaparkowaniu można wydostać się na zewnątrz.

POZIOM 0
Na tej podziemnej kondygnacji znajduje się brama obsługująca wjazd i wyjazd z parkingu.

OPŁATY PARKINGOWE

  • Pełny regulamin określający zasady korzystania z parkingu wielopoziomowego
można znaleźć tutaj
  • Obowiązujący cennik parkingu wielopoziomowego dostępny jest tutaj
      

PARKOWANIE KROK PO KROKU

TAM ... ->

KROK 1 - Podjedź pod bramę wjazdową, która znajduje się na POZIOMIE 0.

KROK 2 - Zatrzymaj się przy dystrybutorze kart parkingowych i naciśnij przycisk.

KROK 3 - Pobierz kartę parkingową z dystrybutora. PAMIĘTAJ! Kartę należy zachować aż do wyjazdu z parkingu.

KROK 4 - Po pobraniu karty otworzy się szlaban. Od momentu przejechania bramy wjazdowej zaczyna naliczać się czas pobytu na parkingu. UWAGA!Jeżeli wypełniłeś wszystkie polecenia zgodnie z instrukcją, a szlaban pozostaje zamknięty wezwij obsługę parkingu naciskając przycisk na dystrybutorze.

KROK 5 - Zaparkuj swój pojazd na jednym z czterech poziomów. Dla ułatwienia możesz skorzystać z komunikatów wyświetlanych na tablicach cyfrowych. Jedna zamontowana jest tuż przy wjeździe i informuje o ilości wolnych miejsc parkingowych na danym poziomie.

KROK 6 - Opuść parking i udaj się na dworzec. Jedno wyjścieznajduje się naPOZIOMIE 1. Jeżeli zaparkowałeś na innej kondygnacji skorzystaj z klatek schodowych. Taod strony nowego dworca autobusowo-trolejbusowegowyposażona jest w windę. Druga - w pobliżu rampy zjazdowej - prowadzi do wyjścia, jakie znajduje się na półpiętrze pomiędzy POZIOMEM 0 a POZIOMEM 1.

... I Z POWROTEM <-

KROK 1 - Wracając na parking udaj się do automatu kasowego. Jeden ustawiono przy pomieszczeniu obsługi parkingu na POZIOMIE 1, a drugi na zewnątrz budynku przy wejściu na parking (w rejonie rampy zjazdowej).

KROK 2 - Wprowadź kartę parkingową do automatu kasowego i wybierz odpowiednią opcję:

  • Pasażer z pomarańczową taryfą - w przypadku, gdy korzystałeś z transportu kolejowego na podstawie pomarańczowego bilet.
  • Pasażer transportu kolejowego - dla osób posiadających czytelny bilet kolejowy inny niż pomarańczowa taryfa potwierdzający korzystanie z transportu kolejowego.
  • Osoba towarzysząca pasażerowi - dla osób, które odwożą, lub odbierają pasażerów komunikacji kolejowej z dworca.

KROK 3 - Dokonaj opłaty w automacie kasowym zgodnie z wyświetlonym komunikatem (płatność gotówką lubkartą).

KROK 4 - Odbierz kartę parkingową z automatu kasowego. Od tego momentu masz 15 minut na opuszczenie parkingu.

KROK 5 - Podjedź do bramy wyjazdowej na POZIOMIE 0 i zatrzymaj się przy dystrybutorze kart parkingowych.

KROK 6 - Włóż swoją kartę parkingową do dystrybutora. Po dokonaniu tej operacji powinien otworzyć się szlaban, co pozwoli wyjechać z parkingu.
PAMIĘTAJ! Jeżeli przekroczyłeś 15-minutowy limit, jaki przysługuje na opuszczenie parkingu, karta nie zostanie przyjęta, a szlaban nie otworzy się. Należy wówczas ponownie udać się do automatu kasowego i uiścić dodatkową opłatę. Jeżeli wypełniłeś wszystkie polecenia zgodnie z instrukcją, a szlaban pozostaje zamknięty wezwij obsługę parkingu naciskając przycisk na dystrybutorze.


O nas
Sprawy urzędowe
Administracja
KONTAKT: 32 227 70 06 - 07
mzuim@mzuim.tychy.pl

MZUiM Tychy © 2011-2021