Miejski zarząd ulic i mostów
43-100 TYCHY, ul. Budowlanych 59
tel. centr.: 32 227 70 06 - 07

Twoja przeglądarka nie wyświetla animacji Flash.

Oznakowanie


 

Opiniowanie i zatwierdzanie projektów organizacji ruchu

KROK 1 W celu zatwierdzenia projektu organizacji ruchu wypełnij wniosek

KROK 2 Wypełniony wniosek wraz z 3 egzemplarzami projektu złóż w sekretariacie Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Tychach.

KROK 3 MZUiM przeanalizuje Twój wnioseki i wyda opinię, którą przekaże przedstawicielowi Prezydenta Miasta Tychy wraz z całością dokumentacji do zatwierdzenia.

KROK 4 Po wydaniu zatwierdzenia, otrzymasz zarówno opinię jak i dokument zatwierdzający wraz z jednym egzemplarzem zwrotnym. 


WAŻNE!

 • Pozostałe wymagane przepisami opinie i inne kwestie formalne pozostają po stronie składającego projekt.
 • Nie łączymy projektów tymczasowej i stałej organizacji ruchu. Każdy projekt to osobne opracowanie i osobny wniosek.
 • Zamiast prolongaty terminu ważności projektu składa się ponownie wniosek o zatwierdzenie. W przypadku braku zmian w układzie drogowym oraz oznakowaniu istniejącym dopuszcza się możliwość złożenia projektu z wydanymi wcześniej do niego opiniami.

W zakresie inżynierii ruchu drogowego Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Tychach odpowiada m.in. za:

 

 • utrzymanie we właściwym stanie oznakowania pionowego i poziomego dróg i ulic
 • utrzymanie sieci sygnalizacji świetlnych na terenie miasta
 • utrzymanie we właściwym stanie urządzeń służących do ograniczania prędkości pojazdów, takich jak:
  • progi zwalniające
  • progi podrzutowe
 • utrzymanie urządzeń zabezpiecających ruch pieszych i rowerzystów, takich jak:
  • balustrady i poręcze
  • barieroporęcze
  • ogrodzenia
  • słupki blokujące U-12c
 •  utrzymanie we właściwym stanie aktywnych urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego,takich jak:
  • drogowe bariery ochronne
  • osłony energochłonne
 • stosowanie dodatkowych elementów zapewniających poprawę bezpieczństwa ruchu drogowego

 

  
Bieżącym utrzymaniem oznakowania pionowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz wykonaniem oznakowania poziomego dróg

na terenie miasta Tychy w 2020 roku, zajmuje się:


ROADS Spółka zo.o.        

z siedzibą: 41-923 Bytom, ul. Ludwika Chroboka 9A

tel: 533 336 606


Utrzymaniem i konserwacją sygnalizacji świetlnych na drogach i ulicach miasta Tychy w 2020 roku zajmuje się:
 

P.U.H. "PALIAN" Sp.zo.o.

z siedzibą: 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 29

Zgłoszenia dotyczące działania sygnalizacji świetlnej są obsługiwane pod numerami telefonów 502 172 862 oraz 601 501 767

Więcej informacji na temat firmy na stronie: www.palian.pl

 
O nas
Sprawy urzędowe
Administracja
KONTAKT: 32 227 70 06 - 07
mzuim@mzuim.tychy.pl

MZUiM Tychy © 2011-2020