Miejski zarząd ulic i mostów
43-100 TYCHY, ul. Budowlanych 59
tel. centr.: 32 227 70 06 - 07

MZUIM

Oznakowanie


Opiniowanie i zatwierdzanie projektów organizacji ruchu

KROK 1 W celu zatwierdzenia projektu organizacji ruchu wypełnij wniosek
KROK 2 Wypełniony wniosek wraz z 3 egzemplarzami projektu złóż w sekretariacie Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Tychach.
KROK 3 MZUiM przeanalizuje Twój wnioseki i wyda opinię, którą przekaże przedstawicielowi Prezydenta Miasta Tychy wraz z całością dokumentacji do zatwierdzenia.
KROK 4 Po wydaniu zatwierdzenia, otrzymasz zarówno opinię jak i dokument zatwierdzający wraz z jednym egzemplarzem zwrotnym. WAŻNE!

 • Pozostałe wymagane przepisami opinie i inne kwestie formalne pozostają po stronie składającego projekt.
 • Nie łączymy projektów tymczasowej i stałej organizacji ruchu. Każdy projekt to osobne opracowanie i osobny wniosek.
 • Zamiast prolongaty terminu ważności projektu składa się ponownie wniosek o zatwierdzenie. W przypadku braku zmian w układzie drogowym oraz oznakowaniu istniejącym dopuszcza się możliwość złożenia projektu z wydanymi wcześniej do niego opiniami.
   

W zakresie inżynierii ruchu drogowego Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Tychach odpowiada m.in. za:

 

 • utrzymanie we właściwym stanie oznakowania pionowego i poziomego dróg i ulic
 • utrzymanie sieci sygnalizacji świetlnych na terenie miasta
 • utrzymanie we właściwym stanie urządzeń służących do ograniczania prędkości pojazdów, takich jak:
  • progi zwalniające
  • progi podrzutowe
 • utrzymanie urządzeń zabezpiecających ruch pieszych i rowerzystów, takich jak:
  • balustrady i poręcze
  • barieroporęcze
  • ogrodzenia
  • słupki blokujące U-12c
 •  utrzymanie we właściwym stanie aktywnych urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego,takich jak:
  • drogowe bariery ochronne
  • osłony energochłonne
 • stosowanie dodatkowych elementów zapewniających poprawę bezpieczństwa ruchu drogowego

 

  

 

 

Bieżącym utrzymaniem oznakowania pionowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz wykonaniem oznakowania poziomego dróg

na terenie miasta Tychy w 2023 roku, zajmuje się:

 

ROADS Spółka zo.o.        

 

z siedzibą: 41-923 Bytom, ul. Ludwika Chroboka 9A

tel: 533 336 606

 

 


 

 

 

 

 

KONTAKT: 32 227 70 06 - 07
mzuim@mzuim.tychy.pl

MZUiM Tychy © 2011-2023