Miejski zarząd ulic i mostów
43-100 TYCHY, ul. Budowlanych 59
tel. centr.: 32 227 70 06 - 07

MZUIM

Opłaty parkingowe


Śląska Karta Usług Publicznych to wspólny projekt dwudziestu jeden gmin aglomeracji katowickiej oraz KZK GOP. Karta ŚKUP spełnia wiele funkcji – w Tychach będzie nią można zapłacić również za parkowanie, bowiem w naszym mieście stanęło w sumie 19 parkomatów.

Od poniedziałku (2 XI) kierowcy, którzy zaparkują swój samochód w strefie płatnego parkowania, właśnie w nich będą regulować opłaty.Tylko w dwóch strefach płatnego parkowania (przy ul. Cyganerii i przy ul. Bałuckiego) opłaty pobierają inkasenci. W razie nieobecności inkasenta opłatę parkingową należy uiścić w najbliższym parkomacie.

Ważne!

Jeżeli kierujący pojazdem nie dokona opłaty za postój w strefie płatnego parkowania, jest zobowiązany do uiszczenia opłaty dodatkowej w wysokości 25 zł w ciągu 7 dni (licząc od dnia nieuiszczenia opłaty). Po tym terminie opłata dodatkowa wzrasta do 50 zł.Wpłat należy dokonywać przelewem na rachunek bankowy Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Tychach, lub w siedzibie MZUiM.

Chcesz mieć kartę ŚKUP? Udaj się do POK-u.

Karty ŚKUP wydawane są w Punktach Obsługi Klienta. W naszym mieście uruchomiono dwa takie punkty, przy ulicy Konfederatów Barskich 19 oraz ulicy Dąbrowskiego 87. Dodatkowo karę ŚKUP można doładować w Infokioskach na wybranych przystankach komunikacji miejskiej:

 • Dworzec PKP – budynek dworca
 • Plac Baczyńskiego – ul. Bocheńskiego
 • Skałka –kierunkekCcentrum, ul. Piłsudskiego
 • Roweckiego – kierunek dworzec PKP
 • Tęcza al. Niepodległości
 • Niepodległości przy Urzędzie Miasta

Wszelkie informacje dotyczące uzyskania karty ŚKUP dostępne są na stronie: portal.kartaskup.pl
 
"Karta mieszkańca" – co to jest?

Jeżeli mieszkasz w budynku przyległym do strefy płatnego parkowania złóż wniosek o kartę mieszkańca. Uprawnia ona do nieograniczonego postoju na wyznaczonych miejscach w ramach danej strefy na korzystnych zasadach. Dotychczas mieszkańcom zameldowanym pod tym samym adresem przysługiwała jedna karta mieszkańca. Teraz to się zmieniło – na jeden adres przysługują dwie takie karty.

UWAGA:

Posiadacz karty mieszkańca parkujący poza obszarem wskazanym na karcie zobowiązany jest do wnoszenia opłat za postój na zasadach ogólnych.

Wydawanie karty mieszkańca odbywa się na wniosek, który należy w MZUiM wraz z kserokopią dowodu osobistego, dowodu rejestracyjnego oraz dokumentu potwierdzającego prawo do dysponowanie pojazdem (w przypadku, gdy wnioskodawca nie jest jego właścicielem).

Pobierz wniosek o wydanie karty mieszkańca Pobierz wniosek.

Zobacz: Regulamin uzyskania i korzystania z Karty mieszkańca oraz wydzielonych stanowisk postojowych zastrzeżonych na prawach wyłączności (kopert).

Karta abonamentowa — upoważnia do postoju we wszystkich strefach płatnego parkowania.

- abonament miesięczny - 50,00 zł,
- abonament kwartalny - 135,00 zł

Opłaty za parkowanie w miejscach wyznaczonych na terenie miasta Tychy są pobierane na podstawie:

Użytkownicy dróg uprzywilejowani zerową stawką opłaty w strefie płatnego parkowania na podstawie Uchwały nr xv/241/15 z dnia 29 października 2015r:

 • Osoby niepełnosprawne kierujące pojazdami lub osoby przewożące osoby niepełnosprawne na podstawie aktualnej karty parkingowej.
 • Pracownicy Urzędu Miasta, jednostek organizacyjnych Miasta Tychy używający prywatnych samochodów do celów służbowych – na podstawie identyfikatorów wydawanych przez Miejski Zarząd Ulic i Mostów;
 • Oznakowane pojazdy samochodowe Straży Miejskiej Miasta Tychy;
 • Oznakowane pojazdy samochodowe Pogotowia: Gazowniczego, Ciepłowniczego, Energetycznego, Wodno-Kanalizacyjnego – podczas wykonywania obowiązków służbowych;
 • Właściciele pojazdów elektrycznych oraz tych, których emisja CO2 nie przekracza 100g/km – na podstawie dowodu rejestracyjnego, w którym istnieje wpis, w pozycji P3 – EE. Pobierz wniosek o wydanie karty pojazdu elektrycznego.
KONTAKT: 32 227 70 06 - 07
mzuim@mzuim.tychy.pl

MZUiM Tychy © 2011-2023