Miejski zarząd ulic i mostów
43-100 TYCHY, ul. Budowlanych 59
tel. centr.: 32 227 70 06 - 07

MZUIM

Odszkodowania


Miejski Zarząd Ulic i Mostów rozpatruje sprawy odszkodowawcze związane z wykonywaniem swoich obowiązków.

 

Poszkodowany zwraca się niezwłocznie po wystąpieniu szkody z wnioskiem pisemnym do MZUiM, który powinien zawierać:

  • adres korespondencyjny poszkodowanego wraz z numerem telefonu,
  • opis zdarzenia (lokalizacja- nazwa ulicy, data i godzina, kierunek jazdy, przyczyna zdarzenia, uszkodzenia w pojeździe, czy była policja na miejscu zdarzenia i czy został spisany protokół, inni świadkowie, inne okoliczności zdarzenia),
  • w przypadku uszkodzeń pojazdów mechanicznych dane pojazdu (marka i model, numer rejestracyjny), adres oględzin pojazdu, kserokopię dowodu rejestracyjnego (obie strony), ubezpieczenia OC, prawa jazdy oraz dowodu osobistego,       
  • w przypadku szkód osobowych do wniosku należy dołączyć kserokopię dowodu osobistego,     
  • udokumentowanie zdarzenia, szkody wszelkimi dowodami mogącymi mieć znaczenie np. dołączenie wykonanych zdjęć miejsca zdarzenia, szkody,
 
  • oczekiwania wobec MZUiM w związku z wystąpieniem szkody.
 
 

W przypadku szkód mechanicznych do wniosku prosimy dołączyć dwa wypełnione oświadczenia:

  • oświadczenie w sprawie odszkodowań dotyczące prędkości pojazdu:                                                            wzór oświadczenia
  • oświadczenie w sprawie odszkodowań dotyczące nie korzystania ze świadczeń od innych ubezpieczycieli: wzór oświadczenia

W przypadku szkód osobowych do wniosku prosimy dołączyć:

  • oświadczenie w sprawie odszkodowań dotyczące nie korzystania ze świadczeń od innych ubezpieczycieli: wzór oświadczenia
 

Na koniec MZUIM przypomina, że ciężar udowodnienia winy, a co za tym idzie, odpowiedzialność za powstałą szkodę, zgodnie z art. 6 kodeksu cywilnego, spoczywa na poszkodowanym.

KONTAKT: 32 227 70 06 - 07
mzuim@mzuim.tychy.pl

MZUiM Tychy © 2011-2023