Miejski zarząd ulic i mostów
43-100 TYCHY, ul. Budowlanych 59
tel. centr.: 32 227 70 06 - 07

MZUIM

Wykazy nieruchomości


NA PODSTAWIE ART.35 UST.1 USTAWY Z DNIA 21 SIERPNIA 1997 ROKU O GOSPODARCE NIERUCHOMOŚCIAMI PONIŻEJ ZAMIESZCZONO  NFORMACJE O WYKAZACH NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY

Lp. Nr działki Pow. [m²] Adres Obręb k.m Przeznaczenie Link do wykazu
1. Część działki
nr 5204/14
18 Tychy ul. Owczarska Tychy 2 Nieruchomość przeznaczona
do dzierżawy na ogród przydomowy
KLIKNIJ
2. Część działki
nr 1459/69
10 Tychy ul. Na Grobli Tychy 3 Nieruchomość przeznaczona
do dzierżawy na ogród przydomowy
KLIKNIJ
3. Część działki
nr 527/13, 565/13
107,5 Tychy ul. Trzy Stawy/Korczaka Tychy 9 Nieruchomość przeznaczona
do dzierżawy na ogród przydomowy
KLIKNIJ
4. Część działki
nr 1046/22
1285 Tychy ul. Jaśkowicka Tychy 1 Nieruchomość przeznaczona
do dzierżawy na podjazdy do nieruchomości,
śmietniki i inne cele niekomercyjne oraz zieleń
KLIKNIJ
5. Część działki
nr 724/192
48 Tychy ul. Jadwigi Jędrzejowskiej Tychy 4 Nieruchomość przeznaczona
do dzierżawy na ogród przydomowy
KLIKNIJ
6. Część działki
nr 4937/69
36 Tychy ul. Drozdów Tychy 5 Nieruchomość przeznaczona
do dzierżawy na ogród przydomowy
KLIKNIJ
7. Część działki
nr 2099/35
102 Tychy ul. Klonowa Tychy 6 Nieruchomość przeznaczona
do dzierżawy na ogród przydomowy
KLIKNIJ
8. Część działki
nr 86
14 Tychy ul. Astrów Tychy 21 Nieruchomość przeznaczona
do dzierżawy na ogród przydomowy
KLIKNIJ
9. Część działki
nr 5686/112
96 Tychy ul. Piaskowa Tychy 5 Nieruchomość przeznaczona
do dzierżawy na dojazd do nieruchomości
i śmietnik
KLIKNIJ
10. Część działki
nr 2164/24
188 Tychy ul. Stroma Tychy 8 Nieruchomość przeznaczona
do dzierżawy na ogród przydomowy
KLIKNIJ
11. Część działki
nr 1320/34
25 Tychy ul. Źródlana Tychy 4 Nieruchomość przeznaczona
do dzierżawy na inne cele niekomercyjne
KLIKNIJ
12. Część działki
nr 4023/24
46 Tychy ul. Harcerska Tychy 2 Nieruchomość przeznaczona
do dzierżawy na ogród przydomowy
KLIKNIJ
13. Część działki
nr 2482/95, 3661/95
35 Tychy ul. Zgody Tychy 1 Nieruchomość przeznaczona
do dzierżawy na ogród przydomowy
KLIKNIJ
14. Część działki
nr 2176/1
40 Tychy ul. Składowa Paprocany 2 Nieruchomość przeznaczona
do dzierżawy na dojścia piesze
KLIKNIJ
15. Część działki
nr 1659/69
3 Tychy ul. Lwa Tołstoja Paprocany 3 Nieruchomość przeznaczona
do dzierżawy na śmietnik
KLIKNIJ
16. Część działki
nr 3914/33
5,20 Tychy ul. Budowlanych Tychy 2 Nieruchomość przeznaczona
do dzierżawy na schody związane z działalnością komercyjną

KLIKNIJ

17.

Część działki
nr 1114/57

65 Tychy, ul. Andrzeja Frycza
Modrzewskiego
Paprocany 1 Nieruchomość przeznaczona
do dzierżawy na ogród przydomowy
KLIKNIJ
18. Część działki
nr 1137/51
226 Tychy, ul. Jaroszowicka Jaroszowice 4 Nieruchomość przeznaczona
do dzierżawy na budowę kanalizacji
sanitarnej wraz z przyłączami
KLIKNIJ

KONTAKT: 32 227 70 06 - 07
mzuim@mzuim.tychy.pl

MZUiM Tychy © 2011-2022