Miejski zarząd ulic i mostów
43-100 TYCHY, ul. Budowlanych 59
tel. centr.: 32 227 70 06 - 07

MZUIM

Kontakt

Telefony: 32/ 227 70 06, 227 70 07
Sekretariat: 32/ 327 14 91
Fax: 32/ 227 70 08
E-mail: mzuim@mzuim.tychy.pl

Inżynieria ruchu
Telefon: 32/ 493 02 94
E-mail: inzynieria@mzuim.tychy.pl

Centrum sterowania ruchem
Telefon: 32/ 493 02 96
E-mail: its.sekretariat@mzuim.tychy.pl
E-mail: zgloszenie@its.tychy.pl

Adres pocztowy

Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Tychach
ul. Budowlanych 59
43-100 Tychy

NIP: 646-24-47-307
REGON: 000166344

Godziny pracy: 7.00 - 15.00 (dni robocze)
Rachunek bankowy PeKaO S.A.

Nr. 89 1240 2975 1111 0010 6080 2263

(dot. opłat za reklamy, zajęcie pasa drogowego, opłat parkingowych)

Nr. 34 1240 2975 1111 0010 6080 1992

(dot. zabezpieczenia umów, kaucji, wadiów, gwarancji)


Książka teleadresowa

  1. Wyszukaj pracownika MZUIM

  2. Lista pracowników alfabetycznie

Wykaz telefonów wewnętrznych


12, 13Sekretariat


85, 86Sekretariat ITS


16, 17Księgowość


34Kadry

Dział techniczny


24, 25Realizacja inwestycji


28Przygotowanie inwestycji


27, 29Przetargi


42Oznakowanie


39Utrzymanie czystości


38, 92Inspektorzy nadzoru

Dział administracji dróg


79, 83Zajęcie pasa drogowego, reklamy, uzgodnienia przebiegu sieci


82Uzgodnienia dokumentacji,
decyzje na zjazdy


81Przejazdy nienormatywne,
ewidencja dróg


33, 87Parkingi

Formularz kontaktowy

Jeśli masz pytania, uwagi związane
z funkcjonowaniem MZUiM Tychy
napisz do Nas.

* pola wymagane

Imię i Nazwisko

Miasto

Ulica

Kod

Telefon

* E-mail

* Wiadomość

* KodCaptcha image

KONTAKT: 32 227 70 06 - 07
mzuim@mzuim.tychy.pl

MZUiM Tychy © 2011-2023