Miejski zarząd ulic i mostów
43-100 TYCHY, ul. Budowlanych 59
tel. centr.: 32 227 70 06 - 07

MZUIM

Zadania dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Celowego


 

Nazwa Funduszu – Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
Nazwa zadania - Budowa ulicy Śliwowej w Tychach
Kwota dofinansowania – 562 701,07 zł
Całkowita wartość inwestycji – 1 125 402,14 zł

Rusza budowa ulicy Śliwowej w Tychach. Inwestycja zlokalizowana jest w północnej części miasta w dzielnicy Czułów. Ta gruntowa droga, która składa się z dwóch osi, tworzących skrzyżowanie w formie krzyża, po przebudowie zyska nową asfaltową nawierzchnię. 

Docelowo ul. Śliwowa będzie miała szerokość 5m, a także powstaną chodniki o szerokości 2m. Zaprojektowano także zatokę parkingową na 10 miejsc prostopadłego parkowania (w tym jedno miejsce dla osoby niepełnosprawnej). Powstaną zjazdy do posesji,  wyniesione skrzyżowanie, a droga zostanie oświetlona i odwodniona. Dodatkowo zlokalizowany po zachodniej stronie sięgacz zostanie zakończony placem do zawracania. Przewidziano również budowę kanału technologicznego. 

Budowa ul. Śliwowej zwiększy komfort i bezpieczeństwo jazdy, usprawni istniejącą sieć połączeń drogowych, poprawi estetykę i zagospodarowanie terenu, a także wpłynie na dalszy rozwój zabudowy mieszkaniowej w dzielnicy.

KONTAKT: 32 227 70 06 - 07
mzuim@mzuim.tychy.pl

MZUiM Tychy © 2011-2023