Miejski zarząd ulic i mostów
43-100 TYCHY, ul. Budowlanych 59
tel. centr.: 32 227 70 06 - 07

MZUIM

Aktualności


2023-10-27
Zamknięcie kładki nad torami

W poniedziałek, 30 października drewniana kładka znajdująca się nad torami kolejowymi pomiędzy al. JP II i ul. Dąbrowskiego zostanie zamknięta. Dokładnie chodzi o łącznik stanowiący przedłużenie ul. Darwina. Powodem takiej decyzji jest zły stan techniczny obiektu. Potwierdziły to najnowsze obserwacje.

- Nie możemy pozwolić na dalsze korzystanie z obiektu, który zagraża bezpieczeństwu ludzi. Oprócz regularnie prowadzonych przeglądów, od pewnego czasu obserwujemy nieco szybszy i bardziej dynamiczny postęp degradacji poszczególnych elementów kładki. Najnowsza ocena stanu technicznego pokazała, że obiekt nie nadaje się dla ruchu pieszego, a tym bardziej rowerowego - wyjaśnia Arkadiusz Bąk - dyrektor Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Tychach.

Co dalej, kiedy remont?


Obiekt należy do miasta ale w związku z planowaną w tym miejscu modernizacją linii kolejowej, przebudowa i remont kładki zostały ujęte w realizowanym przez PKP PLK S.A. projekcie pn.: "Rewitalizacja linii kolejowych nr 140/169/179/885/138 połączenia: Orzesze Jaśkowice - Tychy - Baraniec - KWK Piast - Nowy Bieruń - Oświęcim".

-Wiemy, że prace projektowe w tym zakresie już trwają. Konsultujemy kwestie techniczne i przekazujemy Inwestorowi ewentualne uwagi. Wiemy, że Kolej planuje m.in. zmianę układu torowego, zmianę położenia peronów, likwidację istniejących zejść z kładki na peron oraz szereg prac związanych z konserwacją samej konstrukcji kładki - wymienia Daria Woźnica - kierownik Działu Administracji Dróg i Mostów MZUiM w Tychach.

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez PKP PLK S.A. projekt powinien być gotowy jeszcze w tym roku. Niestety Inwestor na ten moment nie jest w stanie określić jeszcze terminu realizacji wspomnianej inwestycji, dlatego niezależnie analizujemy również możliwość sfinansowania remontu z innych środków, w tym środków własnych.

Przypomnijmy, w 2022 roku, w ramach modernizacji wiaduktu na ul. Grota Roweckiego, do użytku oddana została zupełnie nowa kładka pieszo-rowerowa. Obiekt znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie wspomnianego wiaduktu, po jego wschodniej stronie i może stanowić alternatywne przejście dla kładki, która zostanie zamknięta. Dodajmy, infrastrukturę komunikacyjną w tym zakresie uzupełnia jeszcze wiadukt na ul. Wyszyńskiego, przy stadionie zimowym.

KONTAKT: 32 227 70 06 - 07
mzuim@mzuim.tychy.pl

MZUiM Tychy © 2011-2023