Miejski zarząd ulic i mostów
43-100 TYCHY, ul. Budowlanych 59
tel. centr.: 32 227 70 06 - 07

MZUIM

Aktualności


2023-06-21
Przebudowa ul. Biskupa Burschego

Trwa przebudowa ul. Biskupa Burschego od Potoku Tyskiego do skrzyżowania z ul. Mikołowską w Tychach. W efekcie, po stronie wschodniej, powstanie brakujące ogniwo Wojewódzkiej Trasy Rowerowej Nr 1 (Katowice-Pszczyna), łączące istniejącą ścieżkę rowerową wzdłuż ul. Hlonda ze ścieżką rowerową przy ul. Dołowej. Zyskają jednak nie tylko rowerzyści ale również piesi oraz kierowcy. Na odcinku od ul. Hlonda do ul. Norwida wybudowane zostanę: chodnik i ścieżka rowerowa, a na odcinku od ul. Norwida do ul. Dołowej wspólny ciąg pieszo-rowerowy. Dodatkowo pomiędzy ulicami Nowokościelną i Norwida powstaną: zatoka dla pojazdów komunikacji miejskiej oraz nowa wiata przystankowa.

-To bardzo ważny element całej przebudowy. W tym miejscu znajduje się przystanek, ale zatrzymujące się tam autobusy, nie mają wydzielonej dla siebie części jezdni, co w godzinach szczytu przyczynia się do powstawania zatorów - przypomina Arkadiusz Bąk - dyrektor Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Tychach. Bardzo liczymy na to, że realizowana przez nas inwestycja przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa ruchu pieszego oraz kołowego, a także zapewnieni większą swobodę rowerzystom - dodaje dyrektor MZUiM.

Cały projekt przygotowany został m.in. w zgodzie z obowiązującą Strategią Rozwoju Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na lata 2022-2027 oraz ze Standardami i wytycznymi kształtowania infrastruktury rowerowej przyjętymi przez GZM w 2022 roku. Dodajmy, że inwestycja ma charakter o znaczeniu ponadlokalnym, a miasto otrzymało na ten cel dotację Górnośląsko- Zagłębiowskiej Metropolii w wysokości 2 600 000 PLN. Wykonawca, na realizację całego zadania, ma czas do końca bieżącego roku.

KONTAKT: 32 227 70 06 - 07
mzuim@mzuim.tychy.pl

MZUiM Tychy © 2011-2023