Miejski zarząd ulic i mostów
43-100 TYCHY, ul. Budowlanych 59
tel. centr.: 32 227 70 06 - 07

MZUIM

Aktualności


2022-12-16
Budowę połączenia ul. Goździków z ul. Oświęcimską zakończono

W poniedziałek 19.12.2022 r. będzie można korzystać z nowego połączenia drogowego ul. Goździków z ul. Oświęcimską. Budowa nowej drogi łączącej te dwie ulice trwała prawie 1,5 roku. Oprócz całkowicie nowej jezdni, chodników, ścieżki rowerowej oraz ciągu pieszo-rowerowego, wybudowano oświetlenie uliczne, kanał technologiczny i kanalizację deszczową. Ponadto wybudowano 4 perony przystankowe wraz z wiatami, by w przyszłości skomunikować okolicznych mieszkańców z resztą miasta. Na nazwy przystanków oraz obsługę komunikacji miejskiej będzie trzeba niestety jeszcze poczekać. Jezdnię wykonano z nawierzchni bitumicznej po jednym pasie ruchu w każdym kierunku. Na blisko kilometrowym odcinku drogi łączącej ul. Goździków z ul. Oświęcimską wybudowano skrzyżowanie typu rondo, które obsadzono wieloletnimi krzewami i bylinami. Wykonano obustronny chodnik z kostki brukowej betonowej oraz ścieżkę rowerową z nawierzchni bitumicznej. Nasadzono ponad 1300 szt. drzew i krzewów, które wraz z nadejściem wiosny zazielenią okolice nowo wybudowanej drogi. Wykonane zadanie jest kolejną inwestycją, która usprawni ruch w naszym mieście. Koszt tej inwestycji to prawie 9 500 000, 00 zł mln Wykonawcą zadania jest firma DROGOPOL Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach.

KONTAKT: 32 227 70 06 - 07
mzuim@mzuim.tychy.pl

MZUiM Tychy © 2011-2023