Miejski zarząd ulic i mostów
43-100 TYCHY, ul. Budowlanych 59
tel. centr.: 32 227 70 06 - 07

MZUIM

Aktualności


2022-11-16
Akcja Zima na tyskich drogach. ITS pomoże.

14 pługo-piaskarek, 17 ciągników z pługami i rozrzutnikiem, 10 dwuosobowych brygad do ręcznego odśnieżania oraz 1900 ton soli drogowej i 1600 ton piasku ? tak w skrócie można podsumować to, jak Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Tychach przygotował się do Akcji Zima. Co ważne, w tym sezonie po raz pierwszy do realizacji Akcji Zima zostanie wykorzystany Inteligentny System Zarządzania i Sterowania Ruchem.

Jak co roku pracę wszystkich służb odpowiedzialnych za zimowe utrzymanie dróg koordynować będzie Miejski Ośrodek Dyspozycyjny mieszczący się przy Straży Miejskiej. Wszelkie uwagi można zgłaszać na ogólnodostępne, całodobowe numery telefonów: linia bezpłatna 986 oraz linia płatna: 32/776 39 86. O bezpieczeństwo kierowców i mieszkańców miasta powinny zadbać także spółdzielnie, instytucje, zakłady pracy czy firmy, bo na nich także spoczywa część zimowych zobowiązań dotyczących m.in. odśnieżenia chodników.

AKCJA ZIMA I ITS

Jedną z jednostek miejskich odpowiedzialnych za realizację Akcji Zima jest Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Tychach. Co ważne, w obecnym sezonie po raz pierwszy uruchomiony został ośrodek dyspozytorski MZUIM , który mieści się w Centrum Sterowania Ruchem. Przeszkoleni pracownicy poprowadzą odśnieżanie miasta wspomagając się na bieżąco obrazem pochodzącym z kamer, jakie zostały zamontowane w różnych częściach miasta w ramach systemu ITS. Wykorzystane zostaną także dane pozyskiwane ze stacji pogodowych. W czasie trwania akcji zimowej pełnić będą całodobowe dyżury koordynując i nadzorując firmy wykonawcze, a w szczególności będą uzgadniać moment rozpoczęcia akcji czynnej, ilości jednostek sprzętowych biorących udział w akcji, dawki materiałów oraz zakres prac do wykonania.

3 FIRMY

Zimą o tyskie drogi dbać będą trzy firm:

- Master Odpady i Energia, który odpowiadać będzie za drogi krajowe;
- BIO-EKOS - utrzymanie dróg powiatowych i gminnych w mieście położonych na wschód od al. Bielskiej oraz utrzymanie chodników, ścieżek rowerowych, parkingów, placów, schodów , kładek i przejść podziemnych;
- oraz EKO-OGRÓD - utrzymanie dróg powiatowych i gminnych w mieście na drogach położonych na zachód od ul. Bielskiej oraz utrzymanie dróg gminnych w dzielnicach obrzeżnych.

3 STANDARDY

W Tychach obowiązują trzy standardy odśnieżania dróg. Pod szczególnym nadzorem znajdują się DK-1, DK-86 i DK-44 wraz z węzłami. Tu obowiązywać będzie II podwyższony standard, co oznacza, że sprzęt będzie wyjeżdżał na te drogi w pierwszej kolejności. Natomiast drogi powiatowe utrzymywane są w II standardzie. Drogi gminne o mniejszym znaczeniu komunikacyjnym odśnieżane są według III standardu zimowego utrzymania.

Standard drogi ma znaczenie nie tylko dla kolejności jej odśnieżania.

Sól wykorzystywana jest na drogach krajowych i głównych ciągach komunikacyjnych pierwszej kolejności odśnieżania. Chlorek wapnia na drogach krajowych i głównych ciągach komunikacyjnych pierwszej kolejności odśnieżania w przypadku wystąpienia temperatur poniżej ?8oC. Sól i mieszanka piaskowo solna na ulicach wylotowych z centrum miasta do dzielnic podmiejskich, pierwszej kolejności odśnieżania. Piasek na drogach gminnych w dzielnicach podmiejskich, ciągach pieszych, chodnikach, placach, parkingach.

W razie potrzeby przygotowana ilość soli i piasku będzie systematycznie uzupełniana.

KONTAKT: 32 227 70 06 - 07
mzuim@mzuim.tychy.pl

MZUiM Tychy © 2011-2023