Miejski zarząd ulic i mostów
43-100 TYCHY, ul. Budowlanych 59
tel. centr.: 32 227 70 06 - 07

MZUIM

Aktualności


2022-05-19
Rusza budowa ul. Grabowej w Tychach

Rusza rozbudowa ul. Grabowej w Tychach. Wykonawcą inwestycji została firma EKO-OGRÓD Z.F.Konserwacja Terenów Zielonych. Wartość umowy wynosi około 3,5 mln. zł.

Obecnie ul. Grabowa jest wykonana częściowo z nawierzchni bitumicznej, na której występują liczne spękania. Pozostały odcinek nie posiada jezdni.

Inwestycja obejmuje rozbudowę ul. Grabowej na długości ok. 850 m. Po zakończeniu prac jezdnia będzie miała szerokość zmienną (4,5-5,5m) i zostanie wykonana z nawierzchni bitumicznej wraz z warstwami konstrukcyjnymi.

Na całym odcinku objętym robotami zostanie wykonany jednostronny chodni o szer. 2,0 m z kostki brukowej. Wybudowane zostaną także zjazdy do posesji, a także elementy uspokojenia ruchu ,tj. progi zwalniające z kostki betonowej, wyniesione skrzyżowanie i wyniesione przejście dla pieszych w ul. Zwierzynieckiej.

Droga zostanie odwodniona i oświetlona. Przebudowane zostaną sieci teletechniczne i elektroenergetycznej.

Zgodnie z zatwierdzoną organizacją ruchu prace będą prowadzone odcinkami w większości przy zamknięciu dla ruchu kołowego.

Przekazanie placu budowy zaplanowano na piątek, 20.05, a cała inwestycja ma mieć swój finał końcem listopada.

KONTAKT: 32 227 70 06 - 07
mzuim@mzuim.tychy.pl

MZUiM Tychy © 2011-2022