Miejski zarząd ulic i mostów
43-100 TYCHY, ul. Budowlanych 59
tel. centr.: 32 227 70 06 - 07

MZUIM

Aktualności


2021-11-22
Dla bezpieczeństwa pieszych

Na tyskich drogach powstały nowe azyle dla pieszych, progi zwalniające i wyniesione przejścia. Wszystko po to, by ochronić najbardziej narażonych uczestników ruchu - pieszych. Zmiany są wprowadzane po obserwacji i analizie mapy wypadkowości w mieście oraz na wniosek mieszkańców.

Azyle, progi i wyniesione przejściA

- Azyle drogowe stanowią bufor dla pieszych, dzięki któremu mogą oni przejść przez ulicę ?na dwa razy? z możliwością bezpiecznego zatrzymania się na środku. Ponadto uspakajają ruch w rejonie przejścia i uniemożliwiają wyprzedzanie czy niebezpieczne sytuacje na drodze - mówi Artur Kruczek, dyrektor Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Tychach. - Azyle wpływają również na zredukowanie prędkości pojazdów poprzez optyczne zawężenie pola jazdy, zmniejszenie szerokości pasów ruchu oraz odgięcie torów jazdy.

W tym roku nowe azyle zastosowano na ul. Bocznej, Bibliotecznej i Cienistej. Dodatkowo na ul. Zgody zastosowano progi zwalniające. Są one także na ul. Hierowskiego, gdzie dodatkowo wybudowano wyniesione przejście dla pieszych. Wyniesione przejścia są także na ul. Jedności - łącznie powstało ich 5. Natomiast na ul. Darwina zastosowano tak zwane esowanie jezdni.

Esowanie jezdni

- Na ulicy Karola Darwina obowiązuje ograniczenie prędkości do 30 km/h, którego prawie nikt nie przestrzega, a ten zaledwie 300-metrowy odcinek przecięty jest sześcioma przejściami dla pieszych. Łączą one osiedlowe ciągi piesze, które w dużej mierze służą dzieciom dotrzeć do zlokalizowanych w okolicy szkół, przedszkoli, placów zabaw - tłumaczy Michał Lorbiecki, tyski oficer pieszy - Bezpieczeństwo najmłodszych uczestników ruchu jest tutaj kluczowe. W reakcji na niebezpieczne zdarzenia, jakie miały miejsce na tej ulicy (m.in. czerwcowe uderzenie samochodem 9-letniego chłopca) wdrażamy znane w Europie esowanie jezdni. Sprawdza się ono najlepiej na ulicach osiedlowych, na których jest duża liczba miejsc parkingowych. Podobnie jest w przypadku ulicy Darwina, przy czym zza samochodów (nieraz ciężarowych) nie widać pieszych, a zwłaszcza dzieci.

Zmiana organizacji ruchu na ul. Darwina ma na celu spowolnienie ruchu pojazdów, poprzez zwężenie pasów ruchu oraz narzucenie kierowcom jazdy slalomem. Jednocześnie skrócona zostanie droga przejścia pieszego, a ten będzie lepiej widoczny dzięki możliwości zbliżenia się do nowej krawędzi jezdni.

- Odsuwamy samochody od krawędzi jezdni, dzięki temu poprawiamy trójkąt widoczności pieszego. Łuki na jezdni oraz progi zwalniające dodatkowo wymuszają zwolnienie pojazdu do prędkości 30km/h. Zmiana powinna ułatwić także wyjazd z miejsc parkingowych, poprzez zapewnienie dłuższego pola do manewrowania - mówi A.Kruczek.

By było bezpieczniej

W ostatnich latach działania Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów koncentrowały się przede wszystkim na ochronie pieszego. Na tym nie koniec.

- Nadal będziemy prowadzić politykę polegającą na uspokojeniu ruchu na głównych ciągach komunikacyjnych, budować azyle dla pieszych i drobniejsze rzeczy poprawiające widoczność w osiedlach, w rejonie skrzyżowań, wyjazdów z dróg czy z przejść dla pieszych. To absolutny priorytet - zapewnia dyrektor Kruczek.

Galeria zdjęć


 

KONTAKT: 32 227 70 06 - 07
mzuim@mzuim.tychy.pl

MZUiM Tychy © 2011-2023