Miejski zarząd ulic i mostów
43-100 TYCHY, ul. Budowlanych 59
tel. centr.: 32 227 70 06 - 07

MZUIM

Aktualności


2011-12-08
Dobiega końca realizacja prowadzonych przez MZUIM zadań inwestycyjnych

W najbliższych dniach zakończone zostaną prace prowadzone na ul. Kościelnej i ul. Paprocańskiej oraz budowa parkingu przy ul. Bałuckiego.

Na ul. Kościelnej wymieniono nawierzchnie bitumiczną. Głównym celem inwestycji było poszerzenie pasa jezdni oraz budowa obustronnych chodników z kostki brukowej. Ze względu na lokalny charakter ulicy droga zostało poprowadzona po śladzie. Ponadto przebudowano zjazdy do posesji, dwie zatoki postojowe oraz wybudowano trzy zatoki autobusowe w ciągu ul. Kościelnej. Tarcze skrzyżowań z ul. Krzywą i ul. Spokojną oraz przejścia dla pieszych zostały wyniesione. Wykonano je z czerwonej kostki brukowej. Ma to służyć poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego. Po przebudowie ul. Kościelna posiada nowe odwodnienie oraz oświetlenie.

Remont ul. Paprocańskiej prowadzony był na odcinku od nr 123 do ul. Jordana. Nawierzchnie wykonano z kostki brukowej oraz wybudowane zostało odwodnienie.

Na ukończeniu znajduje się też budowa parkingu przy ul. Bałuckiego (w rejonie SP nr 17). Powstało 38 miejsc parkingowych o nawierzchni z kostki brukowej.

KONTAKT: 32 227 70 06 - 07
mzuim@mzuim.tychy.pl

MZUiM Tychy © 2011-2023