Miejski zarząd ulic i mostów
43-100 TYCHY, ul. Budowlanych 59
tel. centr.: 32 227 70 06 - 07

MZUIM

Aktualności


2020-02-27
Ruch wahadłowy na ul. Oświęcimskiej - AKTUALIZACJA

Uwaga kierowcy! Od 27 lutego na około 300-metrowym odcinku ul. Oświęcimskiej (na wysokości placu samochodowego przed fabryką FCA) nastąpi zmiana organizacji ruchu.

Na tym fragmencie w dalszym ciągu obowiązuje ruch wahadłowy, którym steruje sygnalizacja świetlna, z tą różnica, że został on puszczony nitką w kierunku Bierunia, a nie w stronę centrum Tychów, jak było to dotychczas.

Zmiana organizacji ruchu spowodowania jest inwestycją prowadzoną przez Gminę Bieruń. Chodzi dokładnie o zadanie pod nazwą: "Budowa drogi gminnej w Bieruniu, obręb Bieruń Stary". Częściowo zakres prac zlokalizowany jest w obrębie miasta Tychy i dotyczy budowy skrzyżowania, które skomunikuje nową drogę prowadzącą na bieruńską strefę przemysłową z ulicą Oświęcimską.

Planowo całe zadanie ma mieć swój finał na przełomie czerwca i lipca 2020 roku, niemniej jednak data ta jest silnie uzależniona od warunków atmosferycznych. Kierowców prosimy o ostrożna jazdę i stosowanie się do znaków.

Warto dodać, że nowe skrzyżowanie docelowo zostanie objęte sygnalizacją świetlną i włączone do Inteligentnego Systemu Zarządzania i Sterowania Ruchem (z ang. ITS). ITS to szeroko zakrojony projekt, który stworzy możliwość bezpośredniego sterowania ruchem, co usprawni komunikację w mieście i poprawi bezpieczeństwo. To zadanie realizowane jest przez Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Tychach.

Tu znajdziesz więcej informacji o inwestycji ITS.

KONTAKT: 32 227 70 06 - 07
mzuim@mzuim.tychy.pl

MZUiM Tychy © 2011-2022