Miejski zarząd ulic i mostów
43-100 TYCHY, ul. Budowlanych 59
tel. centr.: 32 227 70 06 - 07

MZUIM

Aktualności


2020-01-31
Wiadukt na ul. Mikołowskiej będzie zawężony AKTUALIZACJA: 06-02-2020

AKTUALIZACJA: 06-02-2020

Ważna informacja dla kierowców poruszających się droga krajową numer 44. Wiadukt biegnący nad torami PKP na tyskim odcinku tej trasy (dokładnie na ul. Mikołowskiej) zostanie zawężony dla kierunek Tychy-Mikołów. Zlecenie zmiany organizacji ruchu zostało już przekazane do realizacji i aktualnie trwa malowanie oznakowania poziomego.Decyzja ta wynika z ekspertyzy przeprowadzonej na wskazanie Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

POPRZEDNIO W PORTALU

Ważna informacja dla kierowców poruszających się droga krajową numer 44. Wiadukt biegnący nad torami PKP na tyskim odcinku tej trasy (dokładnie na ul. Mikołowskiej) zostanie zawężony dla kierunek Tychy-Mikołów. Decyzja ta wynika z ekspertyzy przeprowadzonej na wskazanie Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Podobne zawężenie obowiązuje od końca minionego roku na obiekcie po przeciwnej stronie drogi.

Przypomnijmy, że od końca grudnia minionego roku zawężony jest wiadukt na ul. Mikołowskiej biegnący nad torami PKP w kierunku Tychów. Tam obowiązuje ograniczenie prędkości do 30 km/h, a ruch odbywa się po jednym pasie w części środkowej jezdni. Niebawem podobna zmiana zostanie wprowadzona na obiekcie po przeciwnej stronie drogi - w kierunku Mikołowa. Drugi wiadukt zostanie zawężony w taki sam sposób (jeden pas na środku obiektu), z tą różnicą, że dopuszczalna prędkość poruszania się pojazdów wyniesie 40 km/h.

Od kiedy zmiany?

Zlecenie zmiany organizacji ruchu na drugim wiadukcie zostało już przekazane do realizacji, niemniej jednak termin wykonania robót, a co za tym idzie faktycznego zawężenia, nie jest jeszcze znany. Malowanie oznakowania poziomego zależne jest bowiem od pogody. Kierowców prosimy zatem o stosowanie się do znaków i o bieżące śledzenie komunikatów o utrudnieniach w ruchu na stronie internetowej: mzuim.tychy.pl

Dlaczego?

Zmiany organizacji ruchu na obu obiektach są wynikiem ekspertyz stanu technicznego, jakie zostały wykonane na wskazanie Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Wynika z nich, że nośność wiaduktów przeznaczona była na 30-tonowe obciążenie. Przez lata tonaż ten był wystarczający, niemniej jednak obecnie wraz ze wzrostem ruchu samochodów ciężkich poruszających się tą trasą, faktyczne obciążenie wiaduktów uległo zwiększeniu. Z tych powodów, mając na uwadze przede wszystkim bezpieczeństwo użytkowników ruchu, zadecydowano o konieczności zawężenia obiektów z dwóch pasów ruchu do jednego. Ich stan techniczny będzie w dalszym ciągu monitorowany.

Galeria zdjęć


 
 
 

KONTAKT: 32 227 70 06 - 07
mzuim@mzuim.tychy.pl

MZUiM Tychy © 2011-2022