Miejski zarząd ulic i mostów
43-100 TYCHY, ul. Budowlanych 59
tel. centr.: 32 227 70 06 - 07

MZUIM

Aktualności


2019-10-08
Tyski ITS na forum

Arkadiusz Pastuszka - koordynator ds. ITS z Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Tychach - wystąpił podczas Samorządowego Forum Kapitału i Finansów w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach.

Forum Kapitału i Finansów to prestiżowa impreza, która łączy najbardziej wpływowych przedstawicieli administracji samorządowej i publicznej ze świata biznesu i finansów w dyskusjach na temat gospodarki, rozwoju, trendów i innowacji, infrastruktury. W ciągu dwóch dni spotkań - 2 i 3 października - przeprowadzono aż 65 debat i paneli tematycznych. Jeden z nich poświęcony był w całości zagadnieniom transportu, dróg, komunikacji i zarządzania ruchem.

W loży eksperckiej zasiedli: Małgorzata Gutowska - dyrektor Zarządu Transportu Metropolitalnego, Mariusz Śpiewok - wiceprezydent Gliwic, Łukasz Kosobucki - zastępca naczelnika Wydziału Transportu UM Katowice, Grzegorz Misiorny - dyrektor Zarządu Dróg i Transportu w Łodzi, a także reprezentant naszego miasta - Arkadiusz Pastuszka koordynator ds. ITS z Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Tychach.

Tyski ITS, czyli Inteligentny System Zarządzania i Sterowania Ruchem jest jednym z najważniejszych projektów, jakie w najbliższych latach zostaną zrealizowane w mieście i jeden z największych tego typu systemów w kraju. Ma usprawnić komunikację, poprawić bezpieczeństwo, a także zapewnić możliwość bezpośredniego sterowania ruchem.

- ITS nie tylko pozwoli na skrócenie czasu podróży przez miasto o co najmniej 7%, ale też na priorytetowanie przejazdów straży pożarnej, policji czy taboru komunikacji miejskiej. Możliwe będzie także ważenie pojazdów w ruchu - mówi Arkadiusz Pastuszka z MZUiM. - System będzie badał poziom natężenia ruchu i niskiej emisji oraz ilość pasażerów w tyskich autobusach. Wszystko po to, by usprawnić komunikację w mieście i zwiększyć bezpieczeństwo na tyskich drogach.

Za realizację projektu odpowiada wybrana w drodze przetargu firma Siemens Mobility. Przedsięwzięcie ma być realizowane w latach 2019-2021. Jego całkowity koszt wraz z przebudową skrzyżowań to około 118 mln zł z czego blisko 85% procent stanowi dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, z puli na tzw. niskoemisyjny transport miejski. Środki te zostały ujęte w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Śląskiego.

Galeria zdjęć


 
 

KONTAKT: 32 227 70 06 - 07
mzuim@mzuim.tychy.pl

MZUiM Tychy © 2011-2023