Miejski zarząd ulic i mostów
43-100 TYCHY, ul. Budowlanych 59
tel. centr.: 32 227 70 06 - 07

MZUIM

Aktualności


2011-11-22
Przebudowa ulicy bocznej od ul. Jaworowej w Tychach

Zakończono przebudowę ulicy bocznej od strony ul. Jaworowej w Tychach.

Wiele projektowanych elementów dobrano w taki sposób, aby w jak największym stopniu dopasować je do istniejącego ukształtowania jezdni oraz poziomów okolicznej zabudowy.

Droga została odtworzona po istniejącym śladzie. Wykonano zatokę do zawracania o kształcie kołowym, powstał chodnik dla pieszych oraz zjazdy do posesji. Odwodnienie ulicy przewidziano jako powierzchniowe z odprowadzeniem wód do kanalizacji deszczowej.

KONTAKT: 32 227 70 06 - 07
mzuim@mzuim.tychy.pl

MZUiM Tychy © 2011-2023