Miejski zarząd ulic i mostów
43-100 TYCHY, ul. Budowlanych 59
tel. centr.: 32 227 70 06 - 07

MZUIM

Aktualności


2018-11-26
AKCJA ZIMA 2018/2019

Przygotowania do Akcji Zima w sezonie 2018/2019 Miejski Zarząd Ulic i Mostów zakończył 31 października, ale do zimy szykować się muszą wszyscy: spółdzielnie, MZBM, MZK, różne instytucje , firmy, zakłady pracy oraz osoby prywatne, bo także na nich spoczywa część zimowych zobowiązań.

WAŻNE TELEFONY


Jak co roku pracę wszystkich służb odpowiedzialnych za zimowe utrzymanie dróg koordynował będzie Miejski Ośrodek Dyspozycyjny mieszczący się przy Straży Miejskiej. Wszelkie uwagi można zgłaszać na ogólnodostępne, całodobowe numery telefonów: linia bezpłatna 986 oraz linia płatna: 32/776-39-86. Z kolei pod numerem telefonu 501-46-42-46 lub 32/227-70-06 pracownicy MZUiM pełnią całodobowe dyżury.

KONSORCJUM ODŚNIEŻY MIASTO


O tyskie drogi dbać będzie zimą konsorcjum trzech firm: Master Odpady i Energia, BIO-EKOS oraz EKO-OGRÓD, które wygrało przetarg i podpisało z MZUiM trzyletnią umowę. Dysponuje ono 12 pługo-piaskarkami, 18 ciągnikami z pługami i rozrzutnikiem. Sprzęt wyposażony jest w GPS-y, które lokalizują pojazd na e-mapie i monitorują jego pracę. Pracować też będzie 6 trzyosobowych brygad do ręcznego odśnieżania. Ponadto zabezpieczono 1200 ton soli drogowej, 1600 ton piasku, które systematycznie będą uzupełniane.

TRZY STANDARDY


W Tychach obowiązują trzy standardy odśnieżania dróg. Pod szczególnym nadzorem znajdują się DK-1 i DK-86 wraz z węzłami. Tu obowiązywać będzie II podwyższony standard, co oznacza, że sprzeęt będzie wyjeżdżał na te drogi w pierwszej kolejności. Natomiast DK-44 oraz drogi powiatowe utrzymywane są w II standardzie. Drogi gminne o mniejszym znaczeniu komunikacyjnym odśnieżane są według II standardu zimowego utrzymania.

Jeśli chodzi o materiał to sól wykorzystywana jest na drogach krajowych i głównych ciągach komunikacyjnych pierwszej kolejności odśnieżania w przypadku wystąpienia temperatur poniżej minus 8 st. C. Mieszankę piaskowo-solną i piasek wykorzystuje się na pozostałych ulicach w dzielnicach śródmiejskich, a piasek na drogach gminnych w dzielnicach podmiejskich, ciągach pieszych, chodnikach, placach, parkingach.

O nas
Sprawy urzędowe
Administracja
KONTAKT: 32 227 70 06 - 07
mzuim@mzuim.tychy.pl

MZUiM Tychy © 2011-2021