Miejski zarząd ulic i mostów
43-100 TYCHY, ul. Budowlanych 59
tel. centr.: 32 227 70 06 - 07

MZUIM

Aktualności


2016-11-14
Prace drogowe w dzielnicach

Gruntowny remont drogi, budowa łącznika wraz z rondem, parking, wymiana przepustu czy też nowy przystanek. To tylko niektóre mniejsze i większe zadania, jakie w ostatnich miesiącach realizowane były w dzielnicach obrzeżnych miasta. Część już się zakończyła, inne są na etapie odbiorów.

Spośród wszystkich inwestycji drogowych, jakie aktualnie prowadzone są w dzielnicach, jedną z większych jest warta blisko 1,5 mln zł budowa ul. Świerkowej w Czułowie. Odcinek objęty robotami to blisko półkilometrowy fragment pomiędzy skrzyżowaniem z ul. Katowicką, a tym z ul. Piaskową. Wcześniej, przed przebudową, ul. Świerkowa była wąską droga bez chodnika i pobocza, a jej nawierzchnia była spękana i dziurawa. Cały ruch - pieszy i kołowy - odbywał się jezdnią. Obecnie droga została już poszerzona i ułożono pierwszą warstwę asfaltu. Powstaje też jednostronny chodnik szeroki na dwa metry z kostki brukowej i pobocze. Droga zostanie odwodniona, oświetlona, a poruszanie się nią będzie bezpieczniejsze. Na finał prac wykonawca inwestycji, wyłoniona w drodze przetargu firma DROGOPOL-ZW, ma czas do końca roku.

Na ukończeniu jest rozbudowa ul. Urbanowickiej. Na odcinku od skrzyżowania z ul. Oświęcimską do tego z ul. Główną zyskała ona nową nawierzchnie z asfaltu. Po stronie zachodniej powstał także chodnik z żółtej kotki brukowej, droga posiada nowe oświetlenie i odwodnienie, a także wybudowano 3 progi zwalniające. Trwają ostatnie prace porządkowe, montowane są znaki i choć czynności odbiorowe jeszcze się nie zakończyły, to mieszkańcy Urbanowic mogą bez większych przeszkód korzystać z nowej drogi. Koszt prac to około 1 mln zł.

W tym sezonie dwie potężne inwestycje prowadzone były w Żwakowie. Pierwsza z nich - wymiana przepustu w ciągu ul. Borowej - zakończyła się w październiku i kosztowała nieco ponad pół miliona złotych. Nowy przepust to długa na 14 metrów stalowa rura spiralnie karbowana. Przebudowano także mostek nad Potokiem Przegon, skutkiem czego przerwa pomiędzy kładką dla pieszych i jezdnią została zlikwidowana. Po stronie wschodniej wybudowano chodnik oraz wyremontowano nawierzchnię drogi. Druga Żwakowska inwestycja - budowa zupełnie nowej drogi pomiędzy ulicami Żorską, a Legionów Polskich i Myśliwską - miała swój finał w listopadzie. Po obu stronach półtorakilometrowego łącznika powstały chodniki, a dodatkowo na jezdni umieszczono dwie jednokierunkowe ścieżki rowerowe. W rejonie skrzyżowania ulic Legionów Polskich i Myśliwskiej wybudowano nowe rondo, które znacząco usprawniło komunikację w dzielnicy. Wartość inwestycji to 1,7 mln zł, a jej wykonawcą była wyłoniona w drodze przetargu firma JKM Sp. z o.o. z Mikołowa. Dodatkowo na ul. Żorskiej, w rejonie kościoła p.w. Ducha Świętego, trwa budowa parkingu, który pomieści 40 samochodów. Koszt robót to ok. 470 tys zł. Parking ma być gotowy do końca listopada. Wykonawcą wszystkich prowadzonych w Żwakowie prac jest wyłoniona w drodze przetargów firma JKM z Mikołowa.

Obecnie roboty drogowe prowadzone są jeszcze w dzielnicy Mąkołowiec. Drogowców można spotkać na ul. Gilów, gdzie na odcinku od ul Ziębiej do nowego boiska sportowego, wymieniana jest nawierzchnia. Roboty warte 350 tys. zł potrwają do końca roku, a odpowiedzialna jest za nie firma EUROTECH. Z kolei przy ul. Zwierzynieckiej (na granicy Zwierzyńca i Czułowa) wybudowano nowy przystanek autobusowy.

Galeria zdjęć


 
 

KONTAKT: 32 227 70 06 - 07
mzuim@mzuim.tychy.pl

MZUiM Tychy © 2011-2023