Miejski zarząd ulic i mostów
43-100 TYCHY, ul. Budowlanych 59
tel. centr.: 32 227 70 06 - 07

MZUIM

Aktualności


2011-10-05
Remont ul. Dziewanny w Tychach

Miejski Zarząd Ulic i Mostów informuje, że rozpoczyna się realizacja zadania inwestycyjnego pn.
"Remont ul. Dziewanny w Tychach".


Wykonawca robót drogowych: JORDAN S.A., z siedzibą:
43-190 Mikołów ul. Rymera 1E

Planowany termin zakończenia robót IV kwartał br.

KONTAKT: 32 227 70 06 - 07
mzuim@mzuim.tychy.pl

MZUiM Tychy © 2011-2023