Miejski zarząd ulic i mostów
43-100 TYCHY, ul. Budowlanych 59
tel. centr.: 32 227 70 06 - 07

MZUIM

Aktualności


2014-11-05
Akcja ZIma: Stan gotowości.

800 ton soli drogowej i 1000 ton piasku - takim zapasem, w razie wystąpienia zimowej aury, dysponuje konsorcjum odpowiedzialne za zimowe utrzymanie tyskich dróg. Od 31 października niezależnie od pogody w mieście oficjalnie rozpoczęła się zima... a dokładniej Akcja Zima.

Jak co roku pracę wszystkich służb miejskich koordynuje Miejski Ośrodek Dyspozycyjny przy Straży Miejskiej. Czynne są ogólnodostępne, całodobowe numery telefonów MDO: linia bezpłatna 986 oraz linia płatna 32 776 39 86. Z kolei pod numerem telefonu 501 46 42 46 lub 32/227 70 06 pracownicy MZUiM pełnią całodobowe dyżury, przyjmując zgłoszenia dotyczące zimowego utrzymania dróg. Dyżurni MZUiM przez cały czas są w stałym kontakcie z dyspozytorami firm realizujących Akcje Zima w sezonie 2014-2015, nadzorują i koordynują przebieg akcji, monitorują warunki atmosferyczne oraz stan dróg.

Konsorcjum po raz trzeci

Tej zimy za odśnieżanie dróg i chodników w Tychach odpowiada konsorcjum trzech firm - Master, Bio-Ekos oraz Eko-Ogród. Te firmy są nam znane, bowiem zostały wyłonione w drodze trzyletniego przetargu i odśnieżały miasto przez dwie ostatnie zimy.

W magazynach wykonawcy na pierwszy śnieg czeka już 800 ton soli. Piasku jest 1000 ton. Ten poziom, gwarantuje ciągłość prowadzenia akcji, a w miarę zużycia, materiały są uzupełniane na bieżąco. Do walki ze śniegiem konsorcjum, ma do dyspozycji 12 pługo-piaskarek, 18 ciągników, 5 samochodów dostawczych, 4 koparko-ładowarki. Wszystkie pługo-piaskarki i ciągniki są wyposażone w GPS-y, które pozwalają zlokalizować pojazd na e-mapie i monitorować jego pracę. Ponadto w Akcji Zima bierze udział 5 brygad do ręcznego odśnieżania.

Trzy standardy

W Tychach obowiązują trzy standardy odśnieżania dróg. Pod szczególnym nadzorem znajdują się DK-1 i DK-86 wraz z węzłami. Tu obowiązywać będzie II podwyższony standard, co oznacza, że sprzęt będzie wyjeżdżał na te drogi w pierwszej kolejności. Natomiast DK-44 oraz drogi powiatowe utrzymywane są w II standardzie. Drogi gminne o mniejszym znaczeniu komunikacyjnym - według III standardu zimowego utrzymania.

Warto dodać, że na drogach krajowych i głównych ciągach komunikacyjnych pierwszej kolejności odśnieżania stosowana będzie sól drogowa (w przypadku wystąpienia temperatur poniżej -8 st. C do soli zostanie dodany chlorek wapnia), sól i mieszanka piaskowo-solna - na ulicach wylotowych z centrum miasta do dzielnic podmiejskich pierwszej kolejności odśnieżania, mieszanka piaskowo-solna i piasek na pozostałych ulicach w dzielnicach śródmiejskich (druga kolejność odśnieżania) oraz piasek - na drogach gminnych w dzielnicach podmiejskich, ciągach pieszych, chodnikach, placach, parkingach.

KONTAKT: 32 227 70 06 - 07
mzuim@mzuim.tychy.pl

MZUiM Tychy © 2011-2023