Miejski zarząd ulic i mostów
43-100 TYCHY, ul. Budowlanych 59
tel. centr.: 32 227 70 06 - 07

MZUIM

Aktualności


2011-09-28
Opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania

Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Tychach informuje o wysokości opłat za parkowanie pojazdów samochodowych
w strefie płatnego parkowania w miejscach wyznaczonych na terenie miasta Tychy.

- od chwili wjazdu za pierwszą godzinę parkowania w wyznaczonym miejscu ogólnodostępnym- 1,50zł
- za drugą i trzecią rozpoczęta godzinę parkowania w wyznaczonym miejscu ogólnodostępnym odpowiednio -1,80 zł i 2,00 zł
- za czwartą i kolejne rozpoczęte godziny parkowania w wyznaczonym miejscu ogólnodostępnym -1,50 zł
- abonament miesięczny na wydzielonym stanowisku postojowym zastrzeżonym na prawach wyłączności (koperta) -100 zł

Po otrzymaniu wezwania kierowca może uiścić opłatę według obowiązujących stawek u najbliższego inkasenta parkingowego przed opuszczeniem parkingu lub w terminie do 14 dni na konto albo u każdego parkingowego.

Nieuregulowanie opłat za parkowanie pojazdu oznacza nałożenie opłaty dodatkowej w wysokości 50zł .

Więcej informacji na temat opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania na stronie:informacja

KONTAKT: 32 227 70 06 - 07
mzuim@mzuim.tychy.pl

MZUiM Tychy © 2011-2023