Miejski zarząd ulic i mostów
43-100 TYCHY, ul. Budowlanych 59
tel. centr.: 32 227 70 06 - 07

MZUIM

Aktualności


2013-11-15
Tunel pod DK-1

Trwa budowa tunelu pod przecinająca miasto krajową "jedynką" . Powstaje on przy szczególnie niebezpiecznym skrzyżowaniu DK-1 z ulicami Cmentarną i Goździków. Jego budowa ma ułatwić przejazd między dzielnicami Wartogłowiec i Wygorzele. Tunel wznoszony jest w technologii ścian szczelinowych, co oznacza, że najpierw powstają ściany obiektu, a dopiero później wydobywana jest ziemia.

Aktualnie prace trwają po stronie zachodniej, gdzie gotowe są już segmenty ścian szczelinowych oraz rygiel, czyli ustrój nośny obiektu. Ponadto wykonywane są płyty przejściowe oraz izolacja stropu tunelu. W najbliższych dniach planowane jest przekazanie tej części obiektu drogowcom, tak by jeszcze przed zimą tunel został przykryty asfaltem. Budowa po przeciwnej stronie drogi ma ruszyć na przełom grudnia i stycznia. Wtedy też rozpocznie się wykop tak zwanej szczeliny, która kolejno zostanie zazbrojona i zabetonowana.

NOWY UKŁAD DROGOWY

W ramach zadania powstanie także rondo łączące ulice Skotnica i Goździków, które będzie obsługiwało drogę dojazdową do tunelu. Budowa tego układu drogowego już się rozpoczęła. Wykonano kanalizację deszczową i stabilizację podłoża. Trwa układanie podbudowy i krawężników, a jeszcze w tym roku planowane jest ułożenie mas asfaltowych do warstwy wiążącej. Wyjazd z tunelu od strony Wartogłowca będzie się odbywał na wysokości ul. Cmentarnej. Dotychczas w tym rejonie zostały wykonane przezbrojenia istniejących sieci wodociągowych, gazowych i energetycznych.

TERMINY I ZAPISY UMOWY

Datę rozpoczęcia inwestycji należy liczyć od 16 kwietnia 2013, czyli dwa tygodnie od zawarcia umowy. Wartość inwestycji na etapie przetargu została oszacowana na około 13,5 mln zł brutto i na taka kwotę opiewa umowa. Jednak realny koszt całej inwestycji będzie można określić dopiero po jej zakończeniu - jest to bowiem umowa kosztorysowa, rozliczana w oparciu o karty obmiaru (czyli rzeczywistą ilość zrealizowanych robót). Oznacza to, że poszczególnym pozycjom przypisane są stałe ceny jednostkowe, ale zmianie mogą ulec ilości obmiarowe, co ma wpływ na ostateczną wartość robót.

Ponieważ zadanie jest ściśle związane z prowadzoną w Tychach modernizacją ul. Beskidzkiej (DK-1 i DK-86), oznacza to, że na jednym placu budowy w tym samym czasie pracuje dwóch wykonawców. Roboty te są więc od siebie mocno uzależnione.

Plac budowy z wyłączeniem jezdni wschodniej DK-1 (gdzie prace prowadził Polimex Mostostal S.A.) został udostępniony wykonawcy 16 maja 2013. Natomiast 19 lipca 2013 zaawansowanie robót przy modernizacji ul Beskidzkiej umożliwiło przekazanie części drogowej. Z tego powodu firma Mostostal Warszawa - wykonawca prac przy budowie tunelu - stara się o podpisanie aneksu. Termin realizacji inwestycji zgodnie z umową przypada na 11.04.2014 - określenie o ile miałby się wydłużyć, będzie możliwe dopiero po przekazaniu wykonawcy drugiej nitki DK-1. Wtedy też będzie można ocenić faktyczną stratę czasu.

Trzeba jednak przyznać, że z chwilą przekazania placu budowy inwestycja realizowana jest pełną parą. Harmonogram prac jest na bieżąco aktualizowany i dostosowywany do sytuacji panującej na placu budowy. Liczne spotkania z wykonawcą pozwalają na pełna ocenę możliwości oraz rozplanowanie poszczególnych zadań. Jak dotychczas wykonawca jest w terminie - uwzględniając datę przekazania terenu budowy - a więc nie ponosi żadnych negatywnych konsekwencji wynikających z umowy.

Galeria zdjęć


 
 
 
 

KONTAKT: 32 227 70 06 - 07
mzuim@mzuim.tychy.pl

MZUiM Tychy © 2011-2022