Miejski zarząd ulic i mostów
43-100 TYCHY, ul. Budowlanych 59
tel. centr.: 32 227 70 06 - 07

MZUIM

Aktualności


2013-09-11
DK1/86 - wrzesień w podbudowie

We wrześniu na modernizowanym w Tychach odcinku ul. Beskidzkiej wznowiono roboty bitumiczne. W pierwszej kolejności maszyny układające asfalt pracowały na prawie kilometrowym odcinku od granicy lasu do węzła z S-1. Ułożono tu przeszło 4 tysiące ton asfaltu.

Ta ilość pozwoliła na rozprowadzenie pierwszej z trzech warstw asfaltu, czyli podbudowy zasadniczej. Jej grubość to 18 centymetrów, dlatego musi być wykładana w dwóch partiach.

Jak zapewnia wykonawca robót na tyskim odcinku krajowej "jedynki" - firma Polimex Mostostal S.A. - we wrześniu pierwsza warstwa bitumiczna zostanie ułożona jeszcze pomiędzy wiaduktem nad al. Piłsudskiego, a węzłem Sikorskiego (rejon stacji paliw SHELL). Te prace już się rozpoczęły i prowadzone są na jezdni w kierunku Katowic. Przewidywana ilość masy koniecznej do wbudowania tego półtorakilometrowego odcinka jezdni to około 8 tysięcy ton mieszanki asfaltu.

Dopiero, gdy i ten odcinek zostanie przykryty podbudową bitumiczną, będzie można rozpocząć układanie kolejnej warstwy - wiążącej. W tym miesiącu najistotniejsze jest bowiem to, by pierwszą warstwę asfaltu wyłożyć tam, gdzie jest już gotowa podbudowa mineralna z kruszywa. Takie rozwiązanie ma zabezpieczyć grunt przed deszczem, a tym samym znacząco skrócić czas suszenia podłoża.

_DSC4200.jpg _DSC4171.jpg _DSC4179.jpg _DSC4181.jpg _DSC4193.jpg _DSC4194.jpg

Wykonawca jednocześnie prowadzi prace przy obiektach. W rejonie skrzyżowania ul. Beskidzkiej z al. Niepodległości stanęły już trzy podpory budowanej estakady. Ponadto budowane są mury oporowe oraz nasypy z gruntów zbrojonych, które w efekcie mają zostać doprowadzone do nowego obiektu. Obecnie trwa deskowanie konstrukcji pod płytę przyszłego wiaduktu. Gotowe są także obie stopy pod przyczółki wiaduktu biegnącego nad torami PKP i rozpoczęło się już zbrojenie ścian przyczółków. Postępuje także remont wiaduktu nad al. Piłsudskiego, gdzie została zabetonowana płyta obiektu. Kontynuowana jest również budowa drugiej części przejścia podziemnego dla pieszych, które powstaje w rejonie ul. Edukacji oraz prace na moście nad Potokiem Tyskim.

KONTAKT: 32 227 70 06 - 07
mzuim@mzuim.tychy.pl

MZUiM Tychy © 2011-2022