Miejski zarząd ulic i mostów
43-100 TYCHY, ul. Budowlanych 59
tel. centr.: 32 227 70 06 - 07

MZUIM

Aktualności


2013-08-02
Ulica Fabryczna do remontu

Jeszcze w tym miesiącu rozpocznie się remont ul. Fabrycznej. Prace prowadzone będą na odcinku od nr 5A do ul. Metalowej.
W ramach zadania ulica zyska asfaltową nawierzchnie, wyremontowany zostanie chodnik oraz istniejący parking. Projekt zakłada też budowę nowego odwodnienia.

Na czas robót wprowadzone zostanie zawężenie jezdni. Gdy szerokość pasa ruchu będzie mniejsza niż 5,5m ruch odbywać się będzie wahadłowo na odcinkach o długości około 50 metrów. W takim przypadku prace wykonywane będą głównie podczas weekendów, po to by zminimalizować utrudnienia w ruchu. Także roboty, które wymagają zajęcia odcinka jezdni ul. Metalowej prowadzone będą
w dni wolne od pracy. Chodzi o to, by przez cały czas trwania remontu zapewnić dojazd do firm zlokalizowanych wzdłuż ul. Fabrycznej.

Inwestycja warta nieco ponad 1,5 mln zł powinna zakończyć się w listopadzie. Wykonawcą prac jest Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych z Katowic.

Sprawdź lokalizację remontu

Zobacz szczegóły organizacji ruchu


Wyświetl większą mapę

KONTAKT: 32 227 70 06 - 07
mzuim@mzuim.tychy.pl

MZUiM Tychy © 2011-2023