Miejski zarząd ulic i mostów
43-100 TYCHY, ul. Budowlanych 59
tel. centr.: 32 227 70 06 - 07

MZUIM

Aktualności


2013-07-12
DK-1/ DK-86 -nowa zmiana w ruchu. Między dwoma węzłami

Od węzła S1 do węzła Wartogłowiec. To kolejny fragment tyskiej "jedynki", na którym wprowadzone zostaną zmiany. Do tej pory pośrodku jezdni prowadzone były prace kanalizacyjne. Od piatku (tj.12 lipca) kierowcy zamiast po zewnętrznych pasach, będą poruszali się po nitce w kierunku Katowic w obu kierunkach jazdy.

Taka zamiana pozwoli wykonawcy prac - spółce Polimex Mostostal S. A - na rozebranie starej nawierzchni jezdni w kierunku Bielska-Białej, a następnie wykonanie jej od podstaw.

Równocześnie prowadzone są prace modernizacyjne na wszystkich obiektach tyskiego odcinka DK-1/86: wiaduktach, mostach i przejściach dla pieszych. Trwa budowa estakady nad al. Niepodległości. Nitka wschodnia tego obiektu jest już na ukończeniu, na zachodniej z kolei planowane jest rozpoczęcie robót związanych z posadowieniem obiektu. Dodatkowo ruszyła budowa przejścia podziemnego w rejonie ul. Edukacji oraz trwają prace przy wiadukcie nad torami PKP. Te dwa obiekty zostały już wykonane z jednej strony drogi. Po przełożeniu ruchu wykonawca mógł rozpocząć budowę po stronie przeciwnej.

Mimo, że do tej pory do użytku kierowców udało się oddać już 4 km drogi (łączna długość trzech nowych odcinków), wykonawca prac stara się o podpisanie z miastem aneksu do umowy. Powodem są opóźnienia spowodowane nie tylko trudną sytuacją w branży budowlanej i m.in. kłopotami ze znalezieniem podwykonawców, ale też przedłużający się sezon zimowy oraz konieczność przeprojektowania niektórych elementów projektu przebudowy tyskiego odcinka DK-1/86.

Wniosek o przedłużenie terminu zakończenia robót do końca czerwca 2014 najpierw zbada inżynier kontrakt. Dokumenty trafią później do oceny Centrum Unijnych Projektów Transportowych. Jeżeli oba podmioty uznają, że są przesłanki do aneksowania umowy, miasto podpisze aneks i nie naliczy wykonawcy kar umownych. W przeciwnym wypadku kary zostaną wyegzekwowane.

Aktualna organizacja ruchu

Utrudnienia w ruchu na DK-1

Galeria zdjęć


 
 
 
 

KONTAKT: 32 227 70 06 - 07
mzuim@mzuim.tychy.pl

MZUiM Tychy © 2011-2023