Miejski zarząd ulic i mostów
43-100 TYCHY, ul. Budowlanych 59
tel. centr.: 32 227 70 06 - 07

MZUIM

Aktualności


2012-12-06
Zima na DK-1

10 dni - tyle czasu zabrakło żeby zakończyć wykładanie mas bitumicznych na odcinkach remontowanej ul. Beskidzkiej.
W ramach planu naprawczego do końca roku nową nawierzchnie miały zyskać dwa odcinki o łącznej długości 2,7 km.
Choć opóźnienia częściowo zostały nadrobione tych założeń nie uda się zrealizować.


Plan był bardzo napięty. Z uwagi na okres jesienno- zimowy od początku było wiadome, że decydujące będą te zadania, które zostaną zrealizowane
w listopadzie. Z tego powodu na placu budowy prace prowadzone były do późnych godzin wieczornych, a także podczas weekendów. Wszystko po to, żeby jeszcze przed zimą odrobić opóźnienia z II kamienia milowego. Roboty bitumiczne ruszyły na odcinku od granicy lasu do węzła z S-1. Tam wyłożono pierwszą z trzech warstw asfaltu czyli podbudowę zasadniczą. Następnie rozpoczęło się układanie warstwy wiążącej. Na pozostałych odcinkach wykonano podbudowy bitumiczne, tj. od wiaduktu nad al. Piłsudskiego do wysokości centrum handlowego. Prace te z początkiem grudnia zostały przerwane z powodu opadu śniegu. W efekcie pierwszą warstwę asfaltu wyłożono na odcinkach o łącznej długości 1,5 km, z czego niecały kilometr udało się przykryć drugą warstwą wiążącą.

Dziś już wiemy, że przed zimą nie dojdzie do zmiany organizacji ruchu na DK-1. Do tych prac wykonawca wróci na wiosnę lub wówczas gdy temperatura powietrza będzie wyższa niż +5 stopni C.

Jeżeli zapanują rzeczywiście ostre mrozy, budowa nie będzie kontynuowana, ale jeżeli zima będzie łagodna można prowadzić roboty mostowe. Obecnie w rejonie gdzie ma powstać nowy wiadukt nad al. Niepodległości trwa budowa trzech podpór, dla jednej nitki wiaduktu. Te prace nie są zagrożone, a ich zaawansowanie jest duże. Dotychczas wykonany został już pierwszy etap nasypu przyszłego wiaduktu i ustawiono część ściany oporowej. Ponadto jeszcze w grudniu na moście nad Potokiem Tyskim przeprowadzony zostanie remont przyczółków czyli elementów podtrzymujących wiadukt. Z kolei w I kwartale 2012 ma zakończyć się przebudowa jednej nitki wiaduktu nad torami PKP w zakresie konstrukcyjnym obiektu.

KONTAKT: 32 227 70 06 - 07
mzuim@mzuim.tychy.pl

MZUiM Tychy © 2011-2023