Miejski zarząd ulic i mostów
43-100 TYCHY, ul. Budowlanych 59
tel. centr.: 32 227 70 06 - 07

MZUIM

Aktualności


2012-11-23
Na kolejnym odcinku DK-1 wykładają asfalt

22 listopada na DK-1 wróciły maszyny wykładające asfalt. Na odcinku od granicy lasu do węzła z S-1 pracuje 11osobowa brygada oraz sprzęt: 4 walce, rozkładarka, skrapiarka, miniładowarka oraz samochody dowożące masy. Na wstępie skropiono nawierzchnie. Obecnie wykładana jest pierwsza z trzech warstw bitumicznych czyli podbudowa zasadnicza. Jej grubość to 18 cm. Z tego powodu musi być ona rozprowadzona w dwóch partiach. Następnie ułożona zostanie dziewięciocentymetrowa warstwa wiążąca i po niej dopiero będzie mógł odbywać się ruch. Prace będą prowadzone również podczas weekendu, a także w przyszłym tygodniu. To kiedy się zakończą w dużej mierze zależy od warunków atmosferycznych.

Z ILU WARSTW SKŁADA SIĘ NAWIERZCHNIA?

86 centymetrów - tyle wynosi grubość sześciu warstw, które składają się na konstrukcje nawierzchni przebudowywanej DK-1. Najniższa warstwa to 15 centymetrów gruntu stabilizowanego cementem. Na niej zawijana jest geosiatka, która wzmacnia podłoże, a także wpływa na trwałość nawierzchni. Dopiero na tak przygotowanym podłożu można wyłożyć drugą warstwę czyli 20 cm kruszywa stabilizowanego mechanicznie. Na nim ponownie zawijana jest geosiatka, a następnie układa się 20 centymetrów podbudowy pomocniczej z kruszywa łamanego. Te warstwy stanowią "podkład", na którym można ułożyć asfalt. W wypadku DK-1 są to trzy warstwy bitumiczne czyli podbudowa zasadnicza (18cm), warstwa wiążąca (9 cm) oraz warstwa ścieralna - 4 cm.

Powiększ rysunek

Galeria zdjęć


KONTAKT: 32 227 70 06 - 07
mzuim@mzuim.tychy.pl

MZUiM Tychy © 2011-2023