Miejski zarząd ulic i mostów
43-100 TYCHY, ul. Budowlanych 59
tel. centr.: 32 227 70 06 - 07

MZUIM

Aktualności


2012-09-05
Nowy chodnik przy ul. Czarnej

Dobiegła końca budowa chodnika przy ul. Czarnej. Na odcinku od ul Zwierzynieckiej do ul. Pod lasem wybudowany został chodnik z żółtej kostki brukowej. Jego szerokość wynosi 2 metry, z wyjątkiem miejsc gdzie zlokalizowane są latarnie. Tam chodnik jest zawężony. Wykonano zjazdy do posesji, a rów przydrożny zastąpiono drenem francuskim. Ponadto w ramach zadania została poszerzona jezdnia. Jej nawierzchnia wykonana jest z asfaltu.

Koszt całości to około 360 tys. zł. Zadanie zrealizowała firma Drokan - 2 Przedsiębiorstwo Budowlano - Projektowe z Tychów.

O nas
Sprawy urzędowe
Administracja
KONTAKT: 32 227 70 06 - 07
mzuim@mzuim.tychy.pl

MZUiM Tychy © 2011-2021