Miejski zarząd ulic i mostów
43-100 TYCHY, ul. Budowlanych 59
tel. centr.: 32 227 70 06 - 07

MZUIM

Aktualności


2012-08-08
Przebudowa DK-1 - Tempo prac rośnie

Zgodnie z zapowiedziami przebudowa DK-1 przyspieszyła. Obecnie na placu budowy pracuje około 200 osób, a także 100 sztuk maszyn i sprzętu w tym m.in. koparki, samochody, frezarki, zagęszczarki czy walce.

Budowane są kolejne warstw konstrukcyjne nawierzchni. Po wykonaniu tego etapu będzie można przejść do robót bitumicznych czyli położenia asfaltu. Wówczas postęp będzie bardziej widoczny.

Dotychczas wykonano prace za około 13 mln zł netto co stanowi 10,7 % wartości kontraktu. Podczas wtorkowej Rady Budowy generalny wykonawca projektu- Polimex Mostostal S.A. zapewnił, że do końca sierpnia przerób zwiększy się o przeszło 5 mln zł netto, co oznaczać będzie zakończenie pierwszego kamienia milowego inwestycji.

Tempo prac rośnie. Dobiegają końca pierwsze zadania czyli budowa przejścia podziemnego dla pieszych na ul. Targiela oraz mostu nad rzeką Gostynką. Do wykonania pozostało już tylko zabetonowanie kap chodnikowych, prace wykończeniowe i ułożenie nawierzchni drogowych.

Także podbudowa pomocnicza na drodze serwisowej na odcinku od szpitala wojewódzkiego do straży pożarnej jest już prawie gotowa.

Na sierpień zaplanowano jeszcze budowę fundamentów muru oporowego na wiadukcie nad al. Niepodległości oraz kontynuowane będą roboty konstrukcyjne na przejściu podziemnym w rejonie ul. Edukacji.

Z kolei podłoże obiektu nad torami PKP przejdzie próbę obciążenia. Jeżeli test wypadnie pomyślnie rozpoczną się prace zbrojeniowe, co umożliwi dalsze betonowanie fundamentów.

Ponadto w rejonie przejścia podziemnego na ul. Przemysłowej kolidująca z projektem sieć gazowa i wodociągowa zostanie przebudowana.

Dalsze plany zakładają między innymi prace na odcinku pomiędzy wiaduktem nad al. Piłsudskiego, a mostem nad Gostynką w rejonie ogródków działkowych. Tam oprócz robót drogowych przeprowadzona zostanie wycinka drzew i rozbiórka obiektów, a linia wysokiego napięcia będzie przebudowana. Pozwoli to na przystąpienie do budowy łącznicy.

Jeżeli ten progres się utrzyma jest szansa, że do końca listopada do ruchu zostanie dopuszczony pierwszy odcinek przebudowanej drogi.

KONTAKT: 32 227 70 06 - 07
mzuim@mzuim.tychy.pl

MZUiM Tychy © 2011-2023