Miejski zarząd ulic i mostów
43-100 TYCHY, ul. Budowlanych 59
tel. centr.: 32 227 70 06 - 07

Twoja przeglądarka nie wyświetla animacji Flash.

Akcja Zima


Zasady zimowego utrzymania dróg

 

Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Tychach odpowiedzialny jest za zimowe utrzymanie następujących obiektów:

 

1.Drogi

Drogi krajowe i powiatowe utrzymywane są według II standardu oraz II standardu podwyższonego (dla DK- 1) natomiast drogi gminne według III standardu zgodnie z kategorią dróg, zaś kolejność odśnieżania przyjęta jest w zależności od ich znaczenia komunikacyjnego.

W zakresie akcji zimowej na drogach, miasto podzielone jest na trzy obszary:
  • Drogi krajowe - 35,42 km
  • Drogi powiatowe - 116,29 km km
  • Drogi gminne w dzielnicach śródmiejskich i podmiejskich - 155,71 km

2.Inne obiekty
chodniki, parkingi, kładki, ciągi piesze


Oprócz MZUIM w Akcję Zima włączają się inne jednostki i spółki miejskie oraz spółdzielnie mieszkaniowe utrzymujące wewnątrzosiedlowe drogi i chodniki.

Nadzór nad prawidłowym przebiegiem Akcji Zima na terenie miasta sprawuje Miejski Ośrodek Dyspozycyjny  z siedzibą na terenie dworca PKP Tychy przy ul. gen. Andersa 19, obsługiwany przez służbę dyżurną Straży Miejskiej.   Ośrodek koordynuje i nadzoruje działania wszystkich służb biorących udział w Akcji Zima.

Informuje się, że zgodnie z Ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. Nr 132, poz. 622, art.5 ust.1 pkt. 4) właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez: oczyszczanie ze śniegu i lodu oraz usuwanie błota i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości.

Ogólnie dostępne, całodobowe numery telefonów do Miejskiego Ośrodka Dyspozycyjnego:
linia bezpłatna nr 986, - linie płatne 32/ 776 39 86

Numer telefonu "Akcja Zima" - 501 46 42 46 pod którym pracownicy MZUiM pełnią całodobowe dyżury przyjmując zgłoszenia z terenu miasta dotyczące zimowego utrzymania dróg administrowanych przez jednostkę MZUiM.

PODSTAWA PRAWNA:

ZARZĄDZENIE Nr 0050/351/18 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 17 października 2018r. w sprawie przygotowania i prowadzenia „Akcji Zima 2018/2019” pobierz 
WYKAZ SPRZĘTU DOSTĘPNEGO DO PROWADZENIA AKCJI ZIMA
  • Pługo-piaskarko-solarki - 12 szt.
  • Ciągnik z pługiem i rozrzutnikiem - 18 szt.
  • Koparko-ładowarka - 4 szt.
  • Samochód samowyładowczy - 6 szt.
  • Zamiatarki - 5 szt.w tym dwie samojezdne

Dodatkowo w Akcji Zima udział bierze 6 trzyosobowych brygad do ręcznego odśnieżania.

Ponadto MZUiM systematycznie i na bieżąco w ramach prowadzenia zimowego utrzymania ( w przypadku akumulacji warstwy śniegu) zleca usuwanie i wywóz nadmiaru śniegu.

O nas
Sprawy urzędowe
Administracja
KONTAKT: 32 227 70 06 - 07
mzuim@mzuim.tychy.pl

MZUiM Tychy © 2011-2020