Miejski zarząd ulic i mostów
43-100 TYCHY, ul. Budowlanych 59
tel. centr.: 32 227 70 06 - 07

Twoja przeglądarka nie wyświetla animacji Flash.

Zjazdy


Informacja dotycząca zjazdów

Zapewnienie dojazdu do nieruchomości umożliwiają “zjazdy”. Zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086 ze zm.) “zjazd” jest to połączenie drogi publicznej z nieruchomością położona przy drodze, stanowiące bezpośrednie miejsce dostępu do drogi publicznej.

Ze względu na warunki techniczne dokonuje się podziału zjazdów na:

 • zjazd publiczny - określony przez zarządcę drogi, jako zjazd, co najmniej do jednego obiektu, w którym jest prowadzona działalność gospodarcza,
  a w szczególności do stacji paliw, obiektu gastronomicznego, hotelowego, przemysłowego, handlowego lub magazynowego,
 • zjazd indywidualny - określony przez zarządcę drogi, jako zjazd do jednego lub kilku obiektów użytkowanych indywidualnie (np. budynek mieszkalny).

Zgodnie z art. 29 ustawy o drogach publicznych budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu, w drodze decyzji administracyjnej, zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację zjazdu lub przebudowę zjazdu (dotyczy to zjazdów
do dróg publicznych). Lokalizacja zjazdów z dróg wewnętrznych podlega uzgodnieniu.

Procedura uzyskania zgody na budowę lub przebudowę zjazdu

WYMAGANE DOKUMENTY
 1. Wypełniony wniosek o wydanie zgody na lokalizację (pobierz wniosek) lub przebudowę zjazdu (pobierz wniosek);
 2. Potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej (82,00 zł w przypadku zjazdów publicznych prowadzących do conajmniej jednego obiektu, w którym będzie prowadzona działalność gospodarcza, nie dotyczy zjazdów do budynków mieszkalnych);
 3. Mapę sytuacyjną w skali 1:25 000 lub 1:10 000;
 4. Mapę sytuacyjno wysokościową w skali 1:500 lub 1:1000 - plan zagospodarowania terenu działki z wyrysowanym i zwymiarowanym zjazdem (bądź wskazaną wnioskowana lokalizacją tego zjazdu);
 5. Kopię wypisu z rejestru gruntów potwierdzająca prawo do władania nieruchomością;
 6. Kopię decyzji WZiZT (nie dotyczy przebudowy istniejącego zjazdu);
 7. Kopię udzielonego pełnomocnictwa, (jeżeli w imieniu właściciela posesji lub parceli występuje pełnomocnik) wraz z kopią opłaty skarbowej
  w kwocie 17,00 zł;
 8. Inne - w zależności od rodzaju planowanej inwestycji mogą być wymagane dodatkowe dokumenty;

Wpłat należy dokonać na konto: Urząd Miasta Tychy, al. Niepodległości 49, 43-100 Tychy nr konta 13-1020-2528-2252-0999-9999-9999

Po uzyskaniu decyzji zezwalającej na lokalizację zjazdu inwestor przed uzyskaniem pozwolenia na budowę zjazdu zobowiązany jest uzgodnić projekt budowlany zjazdu z zarządcą drogi.

Miejsce złożenia dokumentów

Sekretariat Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Tychach
ul. Budowlanych 59 (II piętro)
43-100 TCHY

Szczegółowych informacji mogą Państwo zasięgnąć w siedzibie MZUiM Tychy, pokój 219  lub telefonicznie 227-70-06  wew.23

O nas
Sprawy urzędowe
Administracja
KONTAKT: 32 227 70 06 - 07
mzuim@mzuim.tychy.pl

MZUiM Tychy © 2011-2019