Miejski zarząd ulic i mostów
43-100 TYCHY, ul. Budowlanych 59
tel. centr.: 32 227 70 06 - 07

Twoja przeglądarka nie wyświetla animacji Flash.

Wnioski do pobrania


1

Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi publicznej

w celu prowadzenia robót i umieszczania urządzeń infrastruktury technicznej

2

Wniosek o wydanie decyzji na zajęcie pasa drogowego:

w celu lokalizacji reklamy bądź obiektu handlowego

3

Wniosek o wydanie zgody na lokalizację zjazdu w pasie drogowym

4

Wniosek o wydanie zezwolenia na umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej

niezwiązanej z zarządzaniem drogami

5

Oświadczenie w sprawie odszkodowań - prędkość

dotyczace prędkości pojazdu

6

Oświadczenie w sprawie odszkodowań

dotyczące nie korzystania ze świadczeń u innych ubezpieczycieli

7

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

8

Wniosek o wyznaczenie miejsca parkingowego dla osoby niepełnosprawnej

9

Wniosek o ponowne wykorzystanie informacji publicznej

10

Wniosek

o wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu o masie większej niż przewidziana dla danej drogi (nie dotyczy wjazdu pod „zakaz ruchu”)

11

Wniosek o wydanie zgody na przebudowę istniejącego zjazdu w pasie drogowym

12

Wniosek o wydanie oświadczenia o mozliwości połączenia działki z droga publiczną

13

Wniosek o wydanie karty mieszkańca

14

Wniosek o wydanie karty pojazdu elektrycznego

15

Wniosek o wydzierżawienie gruntu w pasie drogowym drogi publicznej

16

Wniosek o wydanie zezwolenia kategorii I

na przejazd pojazdu nienormatywnego

17

Wniosek dotyczący nałożonej opłaty dodatkowej

O nas
Sprawy urzędowe
Administracja
KONTAKT: 32 227 70 06 - 07
mzuim@mzuim.tychy.pl

MZUiM Tychy © 2011-2019