Miejski zarząd ulic i mostów
43-100 TYCHY, ul. Budowlanych 59
tel. centr.: 32 227 70 06 - 07

Twoja przeglądarka nie wyświetla animacji Flash.

System Informacji Miejskiej w Tychach


Tychy, podobnie jak Warszawa, będą miały swój System Informacji Miejskiej (SIM). Chodzi o spójny i czytelny projekt oznakowania, który ułatwi poruszanie się po mieście zarówno mieszkańcom jak i turystom. Właśnie rozpoczęto jego wdrażanie. Pierwsze estetyczne tablice z nazwami ulic oraz numerami domów pojawiły się w dwóch historycznych punktach miasta - na osiedlach A oraz B.

Co to jest SIM?

System Informacji Miejskiej (w skrócie SIM) polega na stosowaniu spójnego i czytelnego oznakowania w mieście. Dzięki systemowi kierowcy i piesi łatwiej odnajdują interesujące lub potrzebne miejsca, a poruszanie po mieście staje się bezpieczniejsze. Na SIM składają się między innymi tablice z nazwami ulic oraz te adresowe, montowane na budynkach. Dodatkowym atutem jest to, że takie jednolite rozwiązania plastyczne mają także wpływ na ład i harmonię przestrzeni publicznej. Taki System Informacji Miejskiej mają Warszawa, Szczecin, Łódź, Piła, Częstochowa, Bielsko-Biała, Gdańsk, Gdynia, Poznań, Radom, Płock i Wrocław. Teraz do tych miast dołączą również Tychy.

Pierwsze tablice

W Tychach projekt ma charakter pilotażowy, bowiem trzeba sprawdzić jak nowe rozwiązanie sprawdzi się w praktyce. Na początek nowe tablice z nazwami ulic oraz numerami domów pojawiły się w dwóch historycznych punktach miasta. Pierwszy z nich, to obszar osiedla A ograniczony ulicami Asnyka, Andersa, Burschego. W jego zasięgu znajduje się między innymi Plac św. Anny, który w zeszłym roku przeszedł gruntowną modernizację. Drugi - to osiedle B wraz z Placem K.K. Baczyńskiego - tu granice projektu wyznaczają ulice Bocheńskiego, Rynek, Damrota, Sienkiewicza, Biblioteczna, Budowlanych.

 

 
 

 

Gdzie jeszcze pojawi się SIM?

Wdrażanie projektu to kwestia kolejnych lat. Jest to duży projekt, obejmujący zasięgiem całe miasto, dlatego jego realizacja będzie odbywać się etapami. Gotowa jest dokumentacji technicznej, która obejmuje tablice z nazwami ulic oraz numerami domów. W przyszłości takie oznakowanie pojawi się na wszystkich ulicach i budynkach.

SIM to nie tylko tablice adresowe i uliczne. Docelowo w podobny sposób mają zostać oznaczone wszystkie skrzyżowania, budynki, zabytki, atrakcje turystyczne oraz przystanki komunikacji miejskiej. Ustawione zostaną także nowe nośniki map rowerowych i tablice parkowe.

Co zrobić, by SIM wprowadzić na działkach nie należących do gminy?

Jest możliwość, by SIM pojawił się na ulicach i budynkach, które nie są własnością gminy. Wymaga to jednak pokrycia kosztów realizacji (zaprojektowania i produkcji tablic oraz ich montażu) przez wnioskodawcę.

Podmioty zainteresowane zakupem i montażem tablic SIM na własny koszt, powinny w pierwszej kolejności zapoznać się z broszurą informacyjną. Zawiera ona wszelkie niezbędne dane na temat parametrów i rodzajów modułów SIM, a także omawia sposób ich montażu. W oparciu o te wytyczne podmioty zainteresowane mogą zaprojektować, wykonać oraz zamontować tablice.

Jednocześnie informujemy, że w naszym mieście oznakowaniem SIM z ramienia MZUiM zajmowały się następujące firmy:

 • projektant systemu SIM
  Przedsiębiorstwo Projektowo-Usługowe LINIA s.c.Paweł Marek / Wojciech Korzeniewski
  ul.Bystrzycka 89, 54-215 Wrocław
  ul. Lipowa 49A
  tel. 71 791 30 45      
  fax: 71 791 30 46 e-mail:www.linia-projekty.pl
 • firma odpowiedzialna za wykonanie i montaż
  GIERA Znaki Drogowe Michał Giera, Krystyna Giera spółka jawna
  11-042 Jonkowo k/Olsztyna
  ul. Lipowa 49A
  tel. 089 512 94 87
        089 512 94 86
        089 512 90 50 
  DZIAŁ ZAMÓWIEŃ 089 512 90 51 fax: 089 512 90 52 e-mail: giera@giera.pl

Dodajmy, że obaj wykonawcy zostali wyłonieni zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych. Niemniej przy indywidualnym zleceniu sugerujemy, że zainteresowane podmioty mogą same rozeznać rynek, a także zwrócić się do innych wykonawców. MZUiM nie może dać bowiem gwarancji, że firmy, które kilka lat temu złożyły nam swoje oferty, w ten sam sposób oszacują zlecenia indywidualne. Kwoty te muszą zostać ustalone w drodze negocjacji pomiędzy stronami z wyłączeniem MZUiM. Należy wyraźnie zaznaczyć, że w wypadku indywidualnego zlecenia rozliczenie projektu, wykonania oraz montażu leży po stronie podmiotu zamawiającego. Nasza jednostka pełni jedynie nadzór merytoryczny nad prawidłowością oznakowania SIM, co oznacza, że dokumentacja projektowa musi być zatwierdzona przez MZUiM jeszcze przed przekazaniem projektu do realizacji. Inspektorzy MZUiM powinni zostac także poinformowani o terminie odbioru końcowego prac.

UWAGA! W obu cennikach wykazano ceny przetargowe. Cenniki nie uwzględniają kosztów zaprojektowania tablic.

O nas
Sprawy urzędowe
Administracja
KONTAKT: 32 227 70 06 - 07
mzuim@mzuim.tychy.pl

MZUiM Tychy © 2011