Miejski zarząd ulic i mostów
43-100 TYCHY, ul. Budowlanych 59
tel. centr.: 32 227 70 06 - 07

Twoja przeglądarka nie wyświetla animacji Flash.

Aktualności


2018-09-13
DK-1: Dwudniowe zawężenia na estakadzie.

Uwaga kierowcy! 13 i 14 września na estakadzie przebiegającej nad skrzyżowaniem al. Niepodległości z ul. Beskidzką będą występowały miejscowe zawężenia jezdni. Prace te spowodowane są koniecznością przeprowadzenia badań, bowiem obiekt ten podlega systematycznemu monitoringowi.

Przypomnijmy, że budowę estakady zakończono we wrześniu 2014r, a wykonane prace objęte są 5 letnim okresem gwarancyjnym. W okresie gwarancji stwierdzono deformację nawierzchni w rejonie nasypów wiaduktu oraz zgłoszono do wykonawcy robót wadę materiałową związaną z utratą właściwości fizyko-chemicznych rdzenia nasypu. Z tych powodów wykonawca na własny koszt prowadzi bieżący monitoring obiektu, wykonuje cyklicznie badania oraz doraźne naprawy w celu zapewnienia właściwego bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Dziś już wiadomo, że niekorzystne zjawiska ustały po stronie południowej. Badania prowadzone obecnie pozwolą ocenić czy stało się tak także w części północnej. Jeśli wyniki będą prawidłowe, planowo w przyszłym roku będzie można rozpocząć naprawę obiektu.

O nas
Sprawy urzędowe
Administracja
KONTAKT: 32 227 70 06 - 07
mzuim@mzuim.tychy.pl

MZUiM Tychy © 2011-2019